20
februari
2024
dinsdag 20 februari 2024 / 9:30 tot 21:00 , Leuven

Studiereis Digitaal Burgerschap naar Leuven

ChatGPT schreef onze uitnodiging in de woorden van Charles Darwin: 

"Een Reis naar de Kern van Burgerwetenschappen: Verkenning en Samenwerking in het Hart van Scivil"

In het kader van onze voortdurende zoektocht naar kennis en begrip van de natuurlijke wereld, is het mij ter ore gekomen dat er een bijzonder initiatief is ontplooid onder de naam 'Burgerwetenschappen', wat men ook wel 'citizen science' noemt. Dit concept, dat een samensmelting is van wetenschappelijke inzichten, publieke betrokkenheid en maatschappelijke samenwerking, beoogt nieuwe ontdekkingen te bevorderen die zowel de wetenschap als de samenleving ten goede komen.

Het is mij verteld dat er vanuit de bastions van kennis, onze bibliotheken, een expeditie wordt georganiseerd naar het Belgische Scivil, een reis die zowel inspirerend als informatief belooft te zijn, en waarbij kennisdeling centraal staat. De onderneming neemt haar aanvang in Eindhoven, alwaar men om 9.30 uur vertrekt. Het reisgezelschap zal zich tijdens de reis naar Leuven verdiepen in 'SetUP', een programma dat al in de reiswagen zijn aanvang neemt.

Eenmaal aangekomen in Leuven, zal er een ontmoeting plaatsvinden met Scivil, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. De middag belooft een interactieve ervaring te zijn, waarin verschillende projecten en methoden worden verkend, waaronder 'AMAI Vlaanderen'. Dit onderzoeksproject lijkt vragen te stellen over zijn oorsprong, opzet, deelnemerswerving, successen en uitdagingen, en overweegt zelfs de rol van bibliotheken als broedplaatsen voor dergelijke burgerwetenschapsprojecten.

De dag wordt afgesloten met een culinaire afsluiting in Leuven rond 16.30 uur, waarna de terugreis naar Eindhoven zal aanvangen.

Het lijkt mij een buitengewoon intrigerende onderneming, en zij die zich geroepen voelen deel te nemen aan deze wetenschappelijke en maatschappelijke verkenning, worden aangemoedigd zich in te schrijven, met vermelding van eventuele dieetvoorkeuren."

Kosten

De eigen bijdrage voor Brabantse bibliotheken is 50 euro per persoon. Voor deelnemers uit andere provincies wordt een bijdrage gevraagd van 95 euro. Je kan kosteloos annuleren tot en met 12 februari. Het is eventueel wel mogelijk om daarna een collega te laten deelnemen, indien je zelf verhinderd bent. 

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand formulier tot en met 13 februari. Eventuele dieetwensen kunnen ook via dit formulier worden aangegeven. 

We zien je graag op 20 februari! 

Bekijk agenda-overzicht >>

Locatie

We vertrekken om 9.30 uur met de bus vanuit Eindhoven naar Leuven. Om 19.00 uur vertrekken we vanuit Leuven weer richting Eindhoven.