11
juni
2020
donderdag 11 juni 2020 / 10:00 tot 11:30, Online/Digitaal

Stamtafel vroege en voorschoolse educatie

Er is één plek waar je altijd welkom bent. Een plek waar je de verhalen en ervaringen hoort van vakgenoten. Waar je je eigen vragen en ervaringen kunt delen. En waar je met meer ervaringen, kennis en verhalen vandaan komt dan dat je kwam: de Stamtafel. Wees welkom aan de Stamtafel en praat mee. 

Cubiss Limburg nodigt je graag uit om samen aan de online Stamtafel vroege en voorschoolse educatie in gesprek te gaan.  

Doelgroep

Bij de Stamtafel is iedereen welkom. Daarbij nodigen we in het bijzonder specialisten/aandachtsfunctionarissen basisvaardigheden en taalhuiscoordinatoren en de educatiespecialisten en leesmediaconsulenten van de Limburgse bibliotheken uit. Vanzelfsprekend zijn ook jouw collega en je samenwerkingspartners van harte welkom. Nodig ze uit en laat ze digitaal aansluiten!  

Programma

Het programma wordt op dit moment verder ingevuld. Je krijgt vooraf toegang tot interviews met onderstaande sprekers, video’s, voorbeelden en interessante artikelen. Tijdens de stamtafel op 11 juni gaan we met elkaar in gesprek en delen we ervaringen.  

Sprekers

Onze keynote speaker Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en als bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands. Bovendien verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Ook onderzoekt zij –vooral in Limburg- taalcultuur: hoe mensen zich door taalgebruik wel of niet met elkaar identificeren en anderen in- of uitsluiten.  Zij geeft een toelichting op het thema meertaligheid en ouderbetrokkenheid. 

Daarnaast worden er door verschillende bibliotheken goede voorbeelden gedeeld.  

Astrid Brockhoven, Bibliotheek Kerkrade 

Miriam Ambaum, Bibliotheek Maas & Peel 

Toos van den Beuken, Bibliotheek Helmond Peel 

Let op

Deze stamtafel bouwt voort op het symposium Thuistaal en onderwijs 27 (november 2019). Mogelijk is een deel van de informatie al bekend. Laat dit geen drempel voor je zijn. Doel van deze stamtafel is juist om te verdiepen op het thema en meer aan te sluiten bij de specifieke behoeften van jullie als bibliotheek. Stuur ons dus vooraf je input! 

Meer informatie

Meld je aan via onderstaand formulier. Vraag je collega en/of samenwerkingspartner om ook aan te sluiten!
Vraag of zij/hij zich ook aanmeldt.
Heb je nu al vragen of goede tips? Neem contact op met Pascalle Haenen.

 

Stamtafels 2020

15 juni | Primair onderwijs
17 september | Voortgezet onderwijs
29 september | Vroege en voorschoolse educatie
15 oktober | Primair onderwijs
17 november | Stamtafel XXL: afsluitende Stamtafel voor alle projecten 

Kijk voor alle geplande Stamtafels op onze website. 

Locatie

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement

Zorg ervoor dat ze zich aanmelden!