27
september
2022
dinsdag 27 september 2022 / 10:00 tot 11:30 , Online | Zoom

Stamtafel Taal & Gezin (vve) II 27 september 2022

 

Doelgroep

Bij de Stamtafel is iedereen welkom, ook je collega's en samenwerkingspartners. Daarbij nodigen we in het bijzonder educatiespecialisten, leesmediaconsulenten, specialisten/aandachtsfunctionarissen basisvaardigheden en taalhuiscoordinatoren uit.

Programma 

Graag nodigen we je uit voor de Stamtafel Taal & Gezin. Om je te informeren en inspireren hebben we een online programma met aandacht voor de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid en het samenwerken in een netwerk of community.
 
Vanaf 2025 hebben de gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid, en daarmee ook over de gezinsaanpak. Dat de gemeenten deze rol pakken is belangrijk: juist de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van de verschillende lokale partners. Hoe gemeenten worden toegerust op de rol die zij krijgen in de gezinsaanpak en wat daarbij de rol van de bibliotheek kan zijn zullen we deze ochtend bespreken.

  • Boudewijn van der Lecq werkt als projectleider mee aan het ontwikkelen van een stappenplan Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. In zijn presentatie zal hij meer vertellen over het project en de verschillende pilotfases.
     
  • Good Practice: Marieke Vos, coördinator educatie bij bibliotheek CultuurPuntAltena, schuift aan om te vertellen over haar persoonlijke ervaring met het opzetten van en het samenwerken in een netwerk in haar werkgebied in Brabant. Of eigenlijk in een community, zoals ze dat zelf noemt.  

Na beide presentaties is het mogelijk om vragen te stellen aan de sprekers en met ze in gesprek te gaan.

Stamtafels 2022

Kijk voor alle geplande Stamtafels op onze website

Meer informatie

Meld je aan via onderstaand formulier. Vraag je iemand om digitaal aan te sluiten? Vraag of die gene zich ook aanmeldt.

Heb je nu al vragen of goede tips? Neem contact op met Anke Werker.

Bekijk agenda-overzicht >>

Locatie

Online bijeenkomst via Zoom.