13
september
2022
dinsdag 13 september 2022 / 9:30 tot 12:00 , Online | Zoom

Stamtafel primair onderwijs II 13 september 2022

Het motto van deze Stamtafel is Niet erbij, maar in plaats van. De inzichten ten aanzien van wat goed taal- en leesonderwijs is veranderen.

Doelgroep

Bij de Stamtafel is iedereen welkom. We nodigen in het bijzonder educatiespecialisten en leesmediaconsulenten uit.

Programma

Steeds meer experts bevestigen dat het anders moet om de kwaliteit te garanderen. Leesbevordering is daarbij geen extra meer, maar een onmisbaar onderdeel van een totaalaanpak. Literatuureducatie, de inzet van rijke teksten bij wereldoriëntatie vragen om een andere benadering. Educatiespecialisten en leesconsulenten hebben de expertise om samen met de scholen te zorgen voor een goede leescultuur op school. Hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij de onderwijspraktijk en de methodes die op scholen doorgaans gebruikt worden? Tijdens de bijeenkomst bieden we je verbreding en verdieping rond het onderwerp inzet van jeugdliteratuur op basisscholen. Martijn Hensgens, onderwijsadviseur bij vol van leren en nauw betrokken bij de cursussen Vol van lezen en Open Boek, neemt ons mee naar de onderwijspraktijk op het gebied van lezen.

In deze bijeenkomst worden de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen samengevat en op een praktische manier gekoppeld aan het werk van de bibliotheek. Daarbij wordt er ook gereflecteerd op de specifieke situatie op iedere werkplek. Hoe kun je vanuit de bibliotheek zo goed mogelijk aansluiten bij de scholen, waar kan aanbod zo worden aangepast of vormgegeven dat dit voor scholen passend is. Besproken en getoond wordt hoe het werken met jeugdliteratuur op school complementair is aan veel gekozen ‘methodes’ als Close Reading, LIST, Focus op Begrip, Estafette, BLINK-lezen/-wereldoriëntatie. Een bijeenkomst waar theorie en praktijk bij elkaar komen met activerende werkvormen om uit wisselen en als voorbeeld.

Stamtafels 2022

Kijk voor alle geplande Stamtafels op onze website

Meer informatie

Meld je aan via onderstaand formulier. 

Heb je nu al vragen of goede tips? Neem contact op met José Peijen.

Bekijk agenda-overzicht >>

Locatie

Online | Zoom