23
september
2021
donderdag 23 september 2021 / 09:30 tot 12:00, Online/Digitaal

Stamtafel Primair onderwijs

Er is één plek waar je altijd welkom bent. Een plek waar je de verhalen en ervaringen hoort van vakgenoten. Waar je je eigen vragen en ervaringen kunt delen. En waar je met meer ervaringen, kennis en verhalen vandaan komt dan dat je kwam: de Stamtafel. Wees welkom aan de Stamtafel en praat mee. 

Doelgroep

Bij de Stamtafel is iedereen welkom. We nodigen in het bijzonder de educatiespecialisten en leesconsulenten po uit van de Limburgse bibliotheken; vanzelfsprekend ook je collega of samenwerkingspartner.

Programma

Het thema van de Stamtafel po is: Diversiteit in de jeugdliteratuur.

In de Stamtafel Kick-Off werd voor het primair onderwijs interesse getoond voor onderwerpen als literatuur aantrekkelijk maken, het stimuleren van leerkrachten en goede voorbeelden.

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke en actuele thema's. Onder diversiteit verstaan we letterlijk ‘alle aspecten waarop mensen kunnen verschillen'. Inclusiviteit gaat over het goed met elkaar kunnen vinden, zich met elkaar kunnen identificeren en oog hebben voor elkaar. In de jeugdliteratuur zien we steeds meer aandacht voor deze thema's. Een goede ontwikkeling die leesconsulenten kunnen meenemen in hun gesprekken met scholen.

Voor de aftrap van het programma praat Jaap Friso (De Grote Vriendelijke Podcast en jaapleest.nl) ons bij over trends op het gebied van diversiteit in de jeugdliteratuur: wat is nieuw, wat is goed vertegenwoordigd en wat mist er nog? Dit doet hij aan de hand van boeken voor 4-12 jarigen, waarin diverse culturen, etniciteit en gender een rol spelen of in het verhaal zijn verweven.

Naast de bijdrage van Jaap Friso gaan we met elkaar in discussie over de inhoud van onze bibliotheekcollecties en collecties op de scholen. Zijn de collecties divers genoeg en hoe kunnen we de diversiteit laten zien? Kunnen boeken een rol spelen bij het verkleinen van kansenongelijkheid? En hoe kunnen leesconsulenten hierover in gesprek met scholen?

Bekijk alvast de Padlet en laat je inspireren door het webinar Inclusiviteit in de jeugliteratuur en het onderzoek Jeugdliteratuur door de lens van etniciteit en culturele diversiteit van Sara van den Bossche en Anne Klomberg van Stichting Lezen. 

Stamtafels 2021

Kijk voor alle geplande Stamtafels op onze website

Meer informatie - tips

Meld je aan via onderstaand formulier. Vraag je iemand om digitaal aan te sluiten? Vraag of zij/hij zich ook aanmeldt.

Heb jij vooraf al vragen van scholen of ervaringen met het vraagstuk diversiteit in de jeugdliteratuur? Laat het weten door een mail te sturen naar José Peijen. Jouw vraag of ervaringen kunnen we dan inbrengen in de discussie op 23 september.

Locatie

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement

Zorg ervoor dat ze zich aanmelden!