11
februari
2021
donderdag 11 februari 2021 / 10:00 tot 12:30, Online/Hybride

Stamtafel Kick-off 2021

Er is één plek waar je altijd welkom bent, waar je de verhalen en ervaringen hoort van vakgenoten, waar je je eigen vragen en ervaringen kunt delen en waar je met meer ervaringen, kennis en verhalen vandaan komt dan je kwam: de Stamtafel. Schuif aan bij de Stamtafel en praat mee. 

We trappen het jaar af met de online Stamtafel Kick-off op donderdag 11 februari 2021 van 10:00 tot 12:30

Doelgroep

Bij de Stamtafel Kick-off 2021 is iedereen van de Limburgse bibliotheken welkom én gericht op de projecten Jeugd en Onderwijs en Participatie en Zelfredzaamheid.

Programma

We hebben alle ervaring en kennis van de Stamtafels 2020 op een rijtje, het Werkplan 2021 is klaar en nu kunnen we met de Stamtafels 2021 van start! Ter inspiratie hebben we tijdens deze kick-off een aantal sprekers uitgenodigd. Ook zijn we erg benieuwd wat de thema's voor jou zijn voor de volgende Stamtafel sessies.

Het programma ziet er alsvolgt uit:

 • Alles is gezondheid - Keynote speaker Hans Christiaanse van 'Alles is gezondheid' ​neemt ons mee in het belang van het leggen van verbindingen met partners en de rol van bibliotheken bij allerlei thema's die samenhangen met armoede in het gezin. Denk aan gezondheid van ouders en kinderen, de rol van laaggeletterdheid binnen gezinnen, het belang van basisvaardigheden en de samenwerking tussen zorg en bibliotheken. Ook tipt hij ouderbetrokkenheid aan.
   
 • IDO - De eerste korte presentatie gaat over het IDO. Ivette Sprooten, projectleider Participatie & Zelfredzaamheid bij Cubiss, interviewt haar collega Marjan Middelkoop, adviseur Basisvaardigheden bij Cubiss, over digitale inclusie. Zij zoomen met name in op de voorbereidingen van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in Limburg. De lockdown werpt daarbij extra uitdagingen op.
   
 • Taalvriendelijke Bibliotheek - Een bibliotheek is een ontmoetingsplaats waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen. Een zogenaamde Taalvriendelijke Bibliotheek verwelkomt en waardeert deze variëteit aan culturen en alle talen die gesproken worden. Marloes Antens staat kort stil bij het belang van Taalvriendelijke Bibliotheken en presenteert de brochure die ze heeft ontwikkeld.
   
 • Letterliefde - Letterliefde in Parkstad is een campagne voor alle mensen in de regio die beter willen leren en schrijven. Middels de acht filmpjes van de taalambassadeurs en ervaringsdeskundigen vraagt het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad aandacht voor de problematiek van laaggeletterdheid in de regio. Met hun verhalen laten ze zien dat weer naar “school gaan” als volwassene loont.

  Marja Henssen, beleidsmedewerker Laaggeletterdheid en basisvaardigheden bij Schunck geeft een inkijkje in dit concept. 

 • Mobiele Ontmoetingsplek - Jules Peters van Mirall Marketingadvies & Strategie presenteert zijn ervaringen met de Mobiele OntmoetingsPlek (MOP). Met de MOP maken we op laagdrempelige wijze kennis met buurtbewoners. We gaan samen het gesprek aan en we spelen in op wensen en behoeften.
   
 • BoekStart-broodtrommels en gezinsaanpak - 2020 was een mooi pilotjaar voor de gezinsaanpak. Zowel in Limburg als in Brabant zijn bibliotheken aan de slag gegaan met onder andere de BoekStart-broodtrommels: een broodtrommeltje vol met leesvoer en met een lidmaatschapsbon voor de bibliotheek die bibliotheken via verschillende partners hebben uitgedeeld. Deze partners varieerden van Voedselbanken tot consultatiebureaus en van kinderopvangorganisaties tot een schoonmaakbedrijf. We staan tijdens de Kick-off-Stamtafel daarom graag even stil bij deze pilot en laten een voorbeeld zien. Daarnaast vertelt Ilse Lodewijks, nieuwe coördinator gezinsaanpak binnen Cubiss, wat er voor de gezinsaanpak komend jaar op stapel staat.
   
 • Koppen bij elkaar - We sluiten de Kick-off-Stamtafel af met een aantal vragen aan jullie. We zijn namelijk erg benieuwd welke onderwerpen jullie willen agenderen tijdens de aankomende Stamtafels. We halen daar graag zoveel mogelijk input voor op. Dit doen we via Mentimeter.

Stamtafels 2021

Kijk voor alle geplande Stamtafels op onze website

Meer informatie - tips

Heb je nog tips of ideeën die je uit eigen ervaring van het afgelopen jaar graag wil delen, of waarmee we aan de slag kunnen? Neem contact op met Loes Steens.

Locatie

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement

Zorg ervoor dat ze zich aanmelden!