11
oktober
2022
dinsdag 11 oktober 2022 / 9:30 tot 11:00 , Online

Online verdiepingssessie ‘Leiderschap in Lezen’ 

Cubiss en BiSC organiseren themabijeenkomsten rondom 'Leiderschap in Lezen'. De fysieke aftrap vond 20 september plaats. Nu is het tijd voor de eerste online verdiepingsbijeenkomst op 11 oktober van 09.30 – 11.00 uur via Teams. 

Verdiepingssessie 

In de bibliotheeksector ervaren we dat de rol van de leesconsulent verandert. Dit werd door de sprekers op het symposium op 20 september bevestigd, lees hier het verslag. Maar op welke manier verandert die rol en wat betekent dit voor de (vak)ontwikkeling van de leesconsulent? En hoe ga je hiermee aan de slag binnen je eigen organisatie? Op deze centrale vragen zoomen we verder in tijdens de verdiepingssessie op 11 oktober.  

Renske Jongejan (Cubiss) en Chantal Cunnen (Bibliotheek Midden-Brabant) * laten zien hoe Bibliotheek Midden-Brabant kijkt naar de rollen van hun leesconsulenten en hoe hun (vak)opleiding in elkaar zou moeten steken. Daarnaast vertellen Cubiss-collega's Ingrid de Jong en Lonneke Jans over de opleiding Digitale Geletterdheid die Cubiss aan het ontwikkelen en testen is ter aanvulling op de opleiding tot Leesconsulent. 

Bedoeld voor  

Deze verdiepingssessie wordt georganiseerd voor educatiemanagers en HR- verantwoordelijken die de ontwikkel- en veranderbehoefte van leesconsulenten faciliteren. Daardoor zijn medewerkers en teams nog beter in staat om het verschil te maken.  

En verder… 

Als vervolg op de onlinesessie op 11 oktober organiseren we op 17 november en 8 december online sessies die gaan over het aantrekken, behouden en boeien van leesconsulenten.  

Wat maakt dat het vak van leesconsulent door de ogen van de medewerkers zo boeiend is? Wat vinden (toekomstige) medewerkers belangrijk in het werk van de leesconsulent? En hoe zorgt de bibliotheek ervoor dat ze een zichtbare en aantrekkelijke werkgever is voor nieuw aan te trekken vakspecialisten?  

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor de online verdiepingssessie van 11 oktober. We zien je graag dan! 

* Wie zijn de sprekers?

Renske Jongejan werkt sinds kort als Adviseur Taal en media bij Cubiss. Vanuit haar vorige functie, Lees- en mediaconsulent bij de Bibliotheek Midden-Brabant, heeft zij het opleidingsprogramma voor Lees- en mediaconsulenten geschreven. "Lees- en mediaconsulenten zijn veelal gericht op uitvoering in de groepen, terwijl onze impact groter is als we professionals leren de ‘helpende volwassene’ te worden."

Renske ziet dat het een flinke stap is om van uitvoerder naar een adviserende en coachende rol te groeien. Daar moet je vaardigheden voor ontwikkelen: gespreksvaardigheden, maar ook reflectieve vaardigheden. "Om met het hele team planmatig en structureel aan deze ontwikkeling te werken, hebben we het opleidingsprogramma opgesteld. In het plan is ook ruimte voor de individuele ontwikkeling en/ of specialisatie van de Lees- en mediaconsulent."

Chantal Cunnen werkt als interimmanager binnen de publieke sector. Als interimmanager Educatie bij de Bibliotheek Midden-Brabant werkt ze nu een klein jaar met het team aan een verbetertraject waarin ze met name Boekstart en dBos in het werkgebied doorontwikkelen om zo structureel beter bij te dragen aan geletterdheid op het gebied van lezen en digitale vaardigheden. 

Chantal ziet dat de impact van de Bibliotheken het grootst is als we in het onderwijs en in de voorschoolse instellingen een adviserende, inspirerende en coachende rol hebben. In de praktijk ziet ze een meer uitvoerende rol. "Daarmee borgen we onvoldoende de expertise op de plek waar het hoort. Dat is de reden dat Bibliotheek Midden-Brabant een opleidingsprogramma heeft ontwikkeld waarin de rolopvatting van uitvoerend naar adviserend en coachend consulent leidend is.’"

Bekijk agenda-overzicht >>