11
september
2018
dinsdag 11 september 2018 / 11:00 tot 17:00, Wagenwerkplaats te Amersfoort

(On)begrensd Vrijwillig

Op dinsdag 11 september 2018 vindt de landelijke themadag Vrijwilligers plaats. Verplaats je in de wereld van vrijwilligers en ontdek hoe je ook anders kunt kijken naar de wijze waarop actieve burgers je organisatie kunnen versterken. Op deze inspirerende dag zoeken we in interactieve sessies de grenzen op en we onderzoeken de verbinding tussen actieve burgers en de formele organisatie. Stel je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, netwerk met collega’s en kom tot nieuwe inzichten. 
 
In het kader van de SPN-Themagroep Vakdeskundigheid organiseren Probiblio, Rijnbrink en Cubiss samen deze themadag.

Programma

  • vanaf 10.30 uur inloop
  • 11.00-12.00 uur opening dagvoorzitter en keynote speaker Willem-Jan de Gast (Movisie)
  • 12.00-13.00 uur lunch
  • 13.00-14.30 uur verdiepingsessie (keuze uit 4 thema’s)
  • 14.50-16.15 uur carrousel van workshops en thematafels in open space/marktplaats
  • 16.15-16.30 uur plenaire afsluiting
  • vanaf 16.30 uur netwerken en borrel
     

Keynote Speaker Willem-Jan de Gast

Willem-Jan de Gast is schrijver van 'Basisboek Vrijwilligersmanagement' en senior Organisatieadviseur bij Movisie, het landelijke kennisinstituut voor het sociaal domein. Movisie werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Vrijwilligerswerk is daar een onderdeel van, want dit houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap.

Verdiepingssessies

Er zijn 4 verdiepingssessies. Je kunt je op de dag zelf aanmelden voor één verdiepingssessie. Dit zijn de onderwerpen:

Verdiepingssessie 1:
Willem-Jan de Gast (Movisie)
Marjolein Laninga (Rijnbrink)

Stap zelf in de schoenen van vrijwilligers en ontdek wat helpt om deze intrinsiek gemotiveerde mensen beter te snappen. Wat drijft vrijwilligers? Welke waarde heeft het voor vrijwilligers, wat moet het hun opleveren? En hoe kan je organisatie prettig inspelen op deze basisbehoeften en betrokkenheid minimaal vasthouden – maar liever nog vergroten? We onderzoeken hoe motivatie werkt vanuit theoretische beschouwingen en door zelf actief ervaringen te delen.

Verdiepingssessie 2:
Michaela Merkus (Movisie)
Anneke Duinkerken (Rijnbrink)

In deze sessie gaan we in op het maken van strategische keuzes ten aanzien van de inzet van vrijwilligers en hoe die keuzes van invloed zijn op organisatie en uitvoering. Hoe verhouden die keuzes zich tot de veranderende rol en soms lastige positie van de bibliotheek? Wat voor soort organisatie wil je zijn en wat is daarin de positie van de vrijwilliger? Zit daar ook een grens aan?
Aan de hand van deze en andere verdiepingsvragen, gaan we met elkaar in gesprek. We onderzoeken de verschillende visies op het werken met vrijwilligers en wat de consequenties zijn van de soms lastig te maken keuzes.

Verdiepingssessie 3:
Britta Lassen (Training with a Twist)
Hans Klink (Cubiss)

 Als organisatie wil je goede afspraken maken over het samenwerken met vrijwilligers maar hoe pak je dat het beste aan? Hoe zorg je ervoor dat afspraken ook écht gedragen worden door medewerkers en vrijwilligers? In deze sessie gaan we verkennen welke thema’s belangrijk zijn bij het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en welke stappen je als organisatie kunt nemen om vrijwilligersbeleid vorm te geven. Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk en een interactief spel krijg je inspiratie en concrete tips mee om in je eigen organisatie aan de slag te gaan.  

Verdiepingssessie 4:
Marc Räkers (Eropaf!)
Lonneke Jans (Cubiss)

We zien een beweging van vrijwilligerswerk naar actief burgerschap. Wat hebben actieve burgers nodig van een organisatie en waar hebben zij juist absoluut geen behoefte aan? Vanuit de groeiende informele onderstroom slaan we een brug naar de formele organisatie. We gaan o.a. met elkaar in discussie over een (al dan niet) wederkerige relatie en de rol die je als (netwerk)bibliotheek hierin wil nemen.
 

Carrousel

Titel: Vrijwilligersmanagement: Slim organiseren van processen met oog voor kwaliteit en persoonlijk contact
Organisaties: Stichting VoorleesExpress en Het Begint met Taal
Door: Anne Heinsbroek en Sylvia de Groot Heupner
Omschrijving: Door zelf veel met vrijwilligers te werken, en heel veel organisaties te ondersteunen in het vrijwilligersmanagement, hebben HetBegintMettaal en de VoorleesExpress veel geleerd over de keuzes die je kunt maken binnen het managen van vrijwilligers. We gaan met jullie in gesprek over de opties en de consequenties die verschillende keuzes kunnen hebben.

Titel: ‘Best practice Huis voor taal Lelystad’
Organisaties: Bibliotheek Flevomeer en Welzijn Lelystad
Door: Gea van der Broek en Mirjam Bloedjes
Omschrijving: Huis voor Taal Lelystad is een unieke samenwerking tussen bibliotheek en welzijn als het gaat om taalondersteuning aan laaggeletterden en anderstaligen. Door de begeleiding van vrijwilligers op het vlak van o.a. scholing, de inzet van vrijwillige coördinatoren en door te werken met verschillende vrijwilligersprofielen werkt deze samenwerking goed. In deze presentatie vertellen Gea en Mirjam hierover en is er de gelegenheid voor vragen.

Titel: De jonge vrijwilliger
Organisatie: Be ChallengedR-newt 
Door: Maria Melis en 4 vrijwilligers 
Omschrijving: De kracht van de werkwijze van Be challenged is dat zij jongeren middels vrijwilligerswerk een perspectief bieden. Dit doen zij door de opgedane vaardigheden en competenties te registreren in een open badges systeem (Erasmus plus). Maria en 4 jonge vrijwilligers vertellen in hun presentatie over de werkwijze en tevens over de manier waarop het vrijwilligerswerk de jongeren geholpen heeft en welke motivatie hen aan de organisatie verbindt. 

Titel: Zelfroosteren voor vrijwilligers  
Organisatie: Het Rooster en Bibliotheek Wijchen 
Door: Lennart Pilon 
Omschrijving: Misschien herken je het wel, dat je vaak lang bezig bent met puzzelen, om het vrijwilligersrooster kloppend te krijgen. En dat als het klopt, er weer een wijziging komt. Daarom hebben we Het Rooster gemaakt. Zelfroosteren. Omdat mensen dat heel goed zelf kunnen. Samen met Bibliotheek Wijchen vertelt Lennart je alles over zelfroosteren bij de bibliotheek. 

Voor wie?

Deze landelijke themadag wordt speciaal georganiseerd voor directies, vrijwilligerscoördinatoren, OR-leden en medewerkers die veel met vrijwilligers werken/begeleiden.

Locatie

Wagenwerkplaats
Piet Mondriaanplein 61
3812 GZ Amersfoort

Tijd

Van 11.00 uur tot 17.00 uur incl. lunch (vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar)

Kosten

De kosten voor deelname zijn € 75,- p.p. (excl. btw). Dit is incl. lunch en borrel. Kom je met meerdere collega's van dezelfde bibliotheek, dan zijn de kosten slechts € 50,- p.p. (excl. btw). Dus deel deze uitnodiging gerust via de koffietafel of intranet.
 

Logos4.png

 

Locatie

Wagenwerkplaats
Piet Mondriaanplein 61
3812 GZ Amersfoort

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement

Uw gegevens
Gegevens collega
Vragen?

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.