04
oktober
2023
woensdag 04 oktober 2023 / 13:00 tot 17:00 , Tilburg

In deze nascholing (georganiseerd door Bibliotheek Campus) krijg je als trainer extra verdieping op het onderwerp uitdagende gesprekken voeren rondom boeken. Deze kennis kun je inzetten binnen de reguliere training of als apart onderwerp voor een studiebijeenkomst voor voorleescoördinatoren en pedagogisch medewerkers.

Programma

Het voeren van uitdagende gesprekken rondom boeken kan een uitdaging zijn. Heel gauw vervallen we tijdens het interactief voorlezen in eenvoudig taalgebruik, waarbij we vooral benoemen ‘Wat zie je hier?’ en beschrijven ‘Welke kleur is dit?’. Dat is niet verkeerd, als we bijvoorbeeld als doel hebben woordenschat te trainen. Maar deze vragen zetten kinderen niet aan het denken. Door kinderen tijdens het voorlezen uit te dagen tot nadenken, leren zij om hun gedachten te vormen en ook om die gedachten onder woorden te brengen. Het helpt ze om hun eigen ideeën met die van anderen te vergelijken. Ze bouwen samen nieuwe inzichten op en leren hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Maar hoe doe je dat dan? Hoe voer je met jonge kinderen uitdagende gesprekken rondom boeken? Die vraag beantwoorden we samen in deze bijeenkomst.

Voor wie

Vanwege het onderwerp is deze nascholing zowel voor trainers voorleescoördinator als voor trainers interactief voorlezen geschikt.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie over de inhoud van deze nascholing op Bibliotheek Campus. Ook het aanmelden verloopt via Bibliotheek Campus. Mail voor inhoudelijke vragen naar: opleidingen@debibliotheekopschool.nl. Voor informatie over deelname, plaatsing en praktische zaken mail naar: info@bibliotheekcampus.nl.

Bekijk agenda-overzicht >>

Locatie

Kantoor Cubiss

Statenlaan 4

5042 RX Tilburg