26
september
2024
donderdag 26 september 2024 / 10:00 tot 16:00 , Nader te bepalen

Leiderschap in Lezen -  Visievorming en een duidelijke verhaallijn voor de toekomst 

Tijdens dit verdiepende tweedaagse verdiepingstraject gaan we samen aan de slag om een toekomstbestendige visie op educatie te ontwikkelen voor de Brabantse, Limburgse en Utrechtse bibliotheken. Ons doel is om samen de uitdagingen van de komende jaren aan te pakken. 

We formuleren een visie op een aantal vraagstukken waar we de komende jaren mee te maken krijgen en definiëren we bijbehorende actiepunten: 

 • Ontwikkeling van de leesmediaconsulent: De rol van de leesmediaconsulent verandert van uitvoerder naar expert. Welke expertise, competenties en vaardigheden hebben de leesmediaconsulenten daarbij (meer dan voorheen) nodig en hoe kunnen we ze helpen die te ontwikkelen?  Hoe kunnen we daarbij rekening houden met de toenemende vraag vanuit onderwijs en opvang? 
 • Werving en behoud van medewerkers en expertise: De arbeidsmarkt is krap en de vragen vanuit onderwijs en opvang nemen toe. Hoe kunnen we aantrekkelijk werkgeverschap bevorderen? Welke strategieën kunnen we inzetten om onze medewerkers te behouden en nieuwe expertise aan te trekken? 
 • Samenwerking met onderwijs en opvang: In de kinderopvang en het onderwijs groeit het besef van het belang van mediaopvoeding, leesplezier, effectief leesonderwijs en mediawijsheid. Hierdoor krijgen bibliotheken steeds vaker te maken met complexere vragen.  Laten we het bibliotheeklandschap verkennen en samen op zoek gaan naar een manier om de samenwerking met onderwijs en opvang te versterken. Hoe kunnen we onze rol als manager optimaal benutten  om een doorlopende leeslijn te creëren? 

Aan het eind van de twee bijeenkomsten heb je een toekomstbestendige visie geformuleerd op bovenstaande vraagstukken vanuit jouw positie als leidinggevende. Bovendien heb je een globaal plan van aanpak opgesteld waarmee je de komende tijd aan de slag kunt om deze visie te realiseren en de juiste kwaliteiten weet aan te trekken en te behouden voor de organisatie. 

Voor wie

Leidinggevenden op het gebied van educatie werkzaam in een bibliotheek in de provincie Noord-Brabant of Limburg

Wanneer & waar

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • donderdag 26 september 10.00 – 16.00 uur 
 • donderdag 7 november 10.00 – 16.00 uur 

De locatie wordt later bekend gemaakt. De locatie zal centraal gelegen zijn voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht.

Programma

Bijeenkomst 1 

 • Ochtend: We brengen het huidige maatschappelijke werkveld en het bibliotheeklandschap in kaart en kijken naar de nabije toekomst. Dit doen we met presentaties over LMC-resultaten, het handboek voor de professionele leesmediaconsulent, de Impulsregeling Masterplan Basisvaardigheden en teamrollen.  
 • Middag: We richten ons op het ontwikkelen van een toekomstbestendige visie voor de individuele bibliotheken die deelnemen. Wat zijn onze speerpunten en doelen? Welke expertise hebben we nodig om deze visie te realiseren? Voor dit programmaonderdeel is input uit de praktijk heel waardevol. Nodig daarom gerust een onderwijsspecialist uit om in de middag (en evt. ook de ochtend) aan te sluiten.  

Periode tussen bijeenkomst 1 en 2 

 • Deelnemers leggen hun eigen visie vast. 
 • Eventueel organiseren we een online bijpraat- en vragenstelbijeenkomst met experts van Cubiss. Hier kunnen we onderzoeksvragen, teamrollen, HR-gerelateerde vragen, digitale geletterdheid en specifieke doelgroepen bespreken. 

Bijeenkomst 2 

 • Ochtend: We gaan aan de slag met de visie die deelnemers hebben opgesteld. Welke expertise hebben we nodig om de visie te bewerkstelligen? Wie hebben we al in huis en wie hebben we nog nodig? 
 • Middag: We bespreken hoe we medewerkers kunnen werven en behouden. Wat maakt ons een aantrekkelijke werkgever? Hoe kunnen we inclusiviteit en diversiteit bevorderen? Neem – indien mogelijk – een HR-medewerker van jouw bibliotheek mee naar dit programmaonderdeel voor een frisse blik op deze vragen. Het is voor de HR-medewerker ook mogelijk om de hele dag aan te sluiten. Neem je graag een collega mee die zich bezighoudt met de strategische bedrijfsvoering, dan is deze tijdens dit programmaonderdeel van harte welkom.  

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. Dit kan tot 19 september. Aanmelden is kosteloos. De bijeenkomsten zijn inclusief lunch. Er is beperkt plek dus meld je snel aan.

Bekijk agenda-overzicht >>

Locatie

Nader te bepalen