06
oktober
2022
donderdag 06 oktober 2022 / 15:00 tot 17:15 , Scholengroep de Langstraat in Waalwijk

Het Leesoffensief Brabant zet zich in voor de leesmotivatie van alle Brabantse jongeren. Om hier meer daadkracht aan te geven voor de jongeren in het voortgezet onderwijs organiseren we een bijeenkomst op donderdag 6 oktober van 15:00 tot 17:15 uur met aansluitend een netwerkborrel bij de Scholengroep de Langstraat in Waalwijk. 

Het Leesoffensief Brabant wil dat echt alle kinderen in Brabant als geletterde jongvolwassenen volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving.

 

We zien in het voortgezet onderwijs goede inspanningen en daadkracht rondom leesplezier en -motivatie bij verschillende ketenpartners. Toch staat ons nog genoeg te doen: bijna een kwart van de 15-jarigen scoort onvoldoende op leesvaardigheid, om als mondige burger in de huidige samenleving te participeren (PISA-onderzoek 2019) en veel jongeren verlaten het onderwijs laaggeletterd. Tijd om samen lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.

Voor wie is deze vervolgbijeenkomst bedoeld?   

We nodigen van harte schooldirecties, sectieleiders, beleidsmakers, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het voortgezet onderwijs uit. Ook wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken zijn van harte welkom. Daarnaast sluiten directeuren, educatiemanagers en educatiespecialisten van de Brabantse bibliotheken aan.   

Programma 

Bekijk het programma hier.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand formulier. Je keuze voor de workshops kun je ter plaatse bepalen op basis van beschikbaarheid.
Meer informatie over de workshops vind je hier.

Bekijk agenda-overzicht >>

Locatie

We heten iedereen van harte welkom bij Scholengroep de Langstraat in Waalwijk.
Kijk hier voor het adres en de reismogelijkheden met het openbaar vervoer. Parkeren bij de school is mogelijk.