2
april
2020
donderdag 2 april 2020 / 09:30 tot 12:30, Eindhoven

Maatregelen in verband met Corona-virus

Tot 6 april zullen de fysieke bijeenkomsten van Cubiss geen doorgang vinden. We zijn voor deze bijeenkomst op zoek naar een alternatief. Nadere informatie hierover volgt spoedig!

campagnevisueal Karavaan2020.png

Lees! Eerste stappen naar een leesoffensief (primair onderwijs) 

Eind 2019 verschenen de rapporten LEES! Oproep tot een leesoffensief (Onderwijsraad en Raad voor Cultuur) , PISA-onderzoek 2018, de voorstellen van Curriculum.nu en Effectief onderwijs in begrijpend lezen (Taalunie). In deze rapporten lezen we over de dalende leesvaardigheid, leesbegrip en leesmotivatie. Het roer moet om, zo lezen we in de aanbevelingen.

In deze kenniskaravaan maken we een vertaalslag van deze rapporten naar de praktijk van de leesconsulent in het primair onderwijs. Joanneke Prenger van SLO geeft duiding aan de verschillende rapporten en verkent samen met de leesconsulenten nieuwe mogelijkheden zoals rijke teksten, diep lezen en close reading. We delen met elkaar de huidige initiatieven van leesconsulenten die bijdragen aan het leesoffensief. Twee leerkrachten van een basisschool sluiten bij deze kenniskaravaan aan en vertellen hoe zij werken aan leesplezier en meer leesmotivatie.

Je krijgt inzicht in trends, ontwikkelingen en knelpunten in het leesonderwijs én nieuwe kansen voor meer leesplezier en leesmotivatie, zodat je met jouw expertise nog beter kunt aansluiten bij de onderwijspraktijk.

  • Om 9.30 uur staat koffie en thee klaar!
  • Start programma om 9.45 uur
  • Afsluiting programma om 12.30 uur.

Voor wie?

Bedoeld voor Lees(media)consulenten primair onderwijs

Locatie

Student Hotel, Stationsweg 1, 5611 AA Eindhoven 

Voor deelnemers van Brabantse bibliotheken worden de kosten van de bijeenkomsten van de Kenniskaravaan vergoed vanuit de provinciale subsidie. Aan deelnemers van buiten Brabant vragen we een vergoeding van 49 euro. 

Overzicht bijeenkomsten 2020

Zie ook de andere Cubiss Kenniskaravaanbijeenkomsten 2020: 

Een goed geïnformeerde bibliotheek is in staat om hun onderwijspartners goed te adviseren. In deze kenniskaravaan maken we een vertaalslag van de rapporten Lees! Oproep tot een leesoffensief, PISA 2018 en de voorstellen van Curriculum.nu, naar de praktijk van de leesconsulent. Een bijeenkomst voor lees(media)consulenten voortgezet onderwijs.

Ouders hebben een grote invloed op de taal- en mediaontwikkeling van hun kind. Tijdens deze kenniskaravaan richten we ons op de gezinsaanpak van ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Een bijeenkomst voor leesconsulenten, mediacoaches en consulenten basisvaardigheden.

Tot ziens bij de Cubiss Kenniskaravaan!

 

Locatie

Student Hotel, Stationsweg 1, 5611 AA Eindhoven 

Meer weten?
Neem contact op met: