18
februari
2020
dinsdag 18 februari 2020 / 09:30 tot 12:30, Babel Den Bosch

campagnevisueal Karavaan2020.png

Een beter baby-aanbod; hoe pak je dat aan?

De babyperiode is een periode die om speciale aandacht vraagt in het volgen en afstemmen op de (psychologische) behoefte van de baby. Dat maakt dat een baby-activiteit anders is dan een dreumes- of peutervoorleesactiviteit.

Maar wat is die behoefte dan? En wat betekent dit voor de inrichting van een activiteit waardoor het baby-lezen op inspirerende wijze voor ouders ondersteunend is aan deze behoefte?

Hierover gaat de allereerste kenniskaravaanbijeenkomst van het jaar, op dinsdag 18 februari, waarin Artisjok & Olijfje (creativiteit en ondernemerschap voor 0-12 jarigen) en Bibliotheek Babel je meenemen in een inspirerende workshop over wat werkt binnen een aanbod voor baby’s (en hun ouders). 

Programma
Tijdens de bijeenkomst bieden we je verbreding en verdieping op het gebied van baby-ouder-activiteiten in de bibliotheek. Je krijgt zicht op ontwerpprincipes waarmee je het aanbod van je bibliotheek kunt aanscherpen en innoveren. Deze ontwerpprincipes worden vertaald naar hoe dat er uit kan zien in een activiteit met praktijkvoorbeelden van liedjes, rijmpjes, speelmaterialen, boekjes, en een opzet van een activiteit. Bibliotheek Babel zorgt voor deze praktische vertaling.

  • 09.30 uur Inloop
  • 09.45 uur Welkom
  • 10.00 uur Workshop deel 1
  • 11.00 uur Pauze
  • 11.15 uur Workshop deel 2
  • 12.15 uur Afsluiting
  • 12.30 uur Einde

Bedoeld voor
Leesconsulenten, specialisten jonge kind en mediacoaches.

Locatie
Babel Den Bosch, Hinthamerstraat 72-74 | 5211 MR 's-Hertogenbosch.

Overzicht bijeenkomsten 2020

Ook de andere Cubiss Kenniskaravaanbijeenkomsten 2020 zijn inmiddels bekend: 

Eind 2019 verschenen de rapporten Lees! Oproep tot een leesoffensief, PISA 2018 en de voorstellen van Curriculum.nu. In deze kenniskaravaan maken we een vertaalslag van deze rapporten naar de praktijk van de leesconsulent. Een bijeenkomst voor lees(media)consulenten primair onderwijs. 

Een goed geïnformeerde bibliotheek is in staat om hun onderwijspartners goed te adviseren. In deze kenniskaravaan maken we een vertaalslag van de rapporten Lees! Oproep tot een leesoffensief, PISA 2018 en de voorstellen van Curriculum.nu, naar de praktijk van de leesconsulent. Een bijeenkomst voor lees(media)consulenten voortgezet onderwijs.

Ouders hebben een grote invloed op de taal- en mediaontwikkeling van hun kind. Tijdens deze kenniskaravaan richten we ons op de gezinsaanpak van ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Een bijeenkomst voor leesconsulenten, mediacoaches en consulenten basisvaardigheden.

Meer achtergrondinformatie over deze bijeenkomsten volgt spoedig.

Tot ziens bij de Cubiss Kenniskaravaan!

Locatie

Babel Den Bosch, Hinthamerstraat 72-74 | 5211 MR 's-Hertogenbosch.

Meer weten?
Neem contact op met: