25
juni
2019
dinsdag 25 juni 2019 / 09:30 tot 17:00, Podium Bloos, Breda

Join us on the yellow brick road

Congres ter afsluiting van Erasmus+ project Paving The Way For Essential Skills Houses

Essential skills are the skills needed for life, learning and work. They include the skills asociated with literacy (i.e. readi, writing, document use and numeracy) but also thinking skills, computer use/digital skills, working with others and the skills associated with continuous learning. They provide the foundation for learning all other skills and enable people to better prepare for, get and keep a job, and adapt and succeed at work.


De afgelopen 2 jaar hebben Nieuwe Veste, ROC West-Brabant, Stichting Lezen & Schrijven en Cubiss samen met 3 Europese partners onderzocht hoe onze huidige aanpak van Taalhuizen kan worden uitgebreid naar een bredere aanpak van alle basisvaardigheden. We hebben projecten en voorbeelden in Wales, België en Noorwegen bezocht en werken momenteel aan twee casestudies en een toolkit. Op dit congres delen we graag onze bevindingen met alle organisaties, overheden en netwerken die actief zijn in het verbeteren van basisvaardigheden van mensen of die regelmatig in contact komen met mensen die bepaalde essentiële basisvaardigheden missen. En dat doen we tijdens onze internationale conferentie 'Join us on the yellow brick road', die op 25 juni 2019 in Breda zal plaatsvinden. Zodra het programma definitief is vindt u hier meer informatie en een aanmeldformulier.
Deelname aan het congres kost € 49,95 per persoon. 

NB De voertaal van dit congres is Engels.

The last two years, Stichting Nieuwe Veste, Kellebeek College / ROC West-Brabant, Stichting Lezen & Schrijven and Cubiss Brabant have been working with three European partners on finding out how our current Literacy houses approach can be extended to a broader approach which encompasses all basic skills. In doing so, we have visited Wales, Belgium and Norway and are currently working on two case studies and a toolkit. We would to share our findings with all organizations and networks that actively work on the improvement of essential skills or that are regularly in contact with people who might lack certain essential skills. We will do so during our international conference ‘Join us on the yellow brick road’, which will take place in Breda on the 25th of June 2019.
Registration fee € 49,95 per person

The main language is English.

Locatie

Meer weten?
Neem contact op met: