12
februari
2020
woensdag 12 februari 2020 / 14:00 tot 17:30, Roermond

Cursus creatief schrijven voor leesconsulenten, leescoördinatoren en leerkrachten   

Schrijfexperts Mariet Lems en stichting De Schoolschrijver bundelen hun krachten in deze cursus Creatief Schrijven. Vanuit een beknopt theoretisch kader - over het brein, het creatieve proces en de stand van zaken rondom geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs - maak je kennis met hun methodiek. Dit onder meer via tal van inspirerende opdrachten. Natuurlijk ga je zelf praktisch aan de slag en ervaar je hoe leuk schrijven is. Je oefent hoe je creativiteit bij kinderen ontlokt en op gang houdt. Aan het eind van de scholing beschik je over voldoende kennis en tools om creatief schrijven (verder) te introduceren op jouw school. Iedereen die de nascholing volgt, krijgt tevens toegang tot 10 lessen die direct op school toepasbaar zijn. 

De cursus bestaat uit drie lesmiddagen en een terugkomdag die elk 2,5 uur duren.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Leescoördinatoren/leerkrachten basisonderwijs en leesconsulenten po van bibliotheken. De cursus is bedoeld voor duo's (school – bibliotheek) omdat deze zo de meeste meerwaarde heeft.  Dus, vraag je onderwijscollega om deze cursus samen met jou te volgen!

Inspiratiesessie:
Om je een goed beeld van de inhoud van de cursus creatief schrijven te geven, organiseren we een inspiratiesessie. Deze inspiratiesessie creatief schrijven vindt plaats op woensdagmiddag 8 januari 2020 in Roermond. Klik hier voor meer informatie.

Waar:  Roermond

Wat levert de scholing je op? 
Je mag je voortaan ‘lees- en schrijfconsulent’ noemen (in de bibliotheek) of ‘lees- en schrijfcoördinator’ (op je school). Naast expert in leesbevordering ben je nu ook gespecialiseerd in schrijven voor/met kinderen tussen 4-12 jaar oud en weet je hoe lezen en schrijven samen bijdragen aan plezier in lezen, bewuste geletterdheid en taalvaardigheid. Je bent in staat dit praktisch te vertalen naar een schoolsituatie. 

Je ontdekt antwoord op de volgende vragen: 

 • Hoe kunnen schrijven en lezen elkaar versterken? 
  Wat weten we over effecten? Wat is de stand van onderzoek? 
 • Hoe krijgt geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs effectief vorm op school én daarbuiten? 
  Wat is ‘geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs’ eigenlijk? Welke methodiek/didactiek zet je in? En welke randvoorwaarden zijn nodig? 
 • Hoe krijg ik (vanuit mijn rol) kinderen enthousiast om te schrijven? En hoe blijven ze enthousiast? 
  Over angst overwinnen, luikjes openzetten vanuit de persoonlijke ervaring en ruimte geven aan verbeelding. 
 • Welke creatieve schrijfopdrachten kan ik doen met kinderen? 
  Over de doordachte en enthousiasmerende toepassing van creatieve schrijftaken.  

Je gaat praktisch aan de slag met: 

 • Tal van werkvormen op het gebied van creatief schrijven 
 • Verschillende manieren om de fantasie ‘aan’ te zetten 
 • Het koppelen van schrijven aan lezen (kinder- en jeugdboeken; verhalen en gedichten) 
 • De stappen die je doorloopt voor het beste resultaat 
 • Het begeleiden van kinderen in het creatief schrijven-proces 

Je ontvangt: 

 • Een nascholingscertificaat 
 • Een werkmap met diverse relevante informatie 
 • Gratis toegang tot online voorbeeldlessen creatief schrijven 

Wanneer en wat: 

 • Bijeenkomst 1: woensdag 12 februari 2020
  Creatief schrijven op basis van eigen ervaringen - de methodiek van Mariet Lems 
 • Bijeenkomst 2: woensdag 11 maart 2020
  Geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs: de aanpak van De Schoolschrijver*  
 • Bijeenkomst 3: woensdag 8 april 2020
  Verdieping op bijeenkomst 1 en 2: o.a. het ontwerpen van een opdracht/les  
 • Bijeenkomst 4: woensdag 27 mei 2020
  Terugkomsessie: Uitwisseling van de ervaringen in de klas, de specifieke rol van schrijfconsulent/-coördinator en de implementatie op school 

* Tijdens bijeenkomst 2, 3 en 4 is vanuit De Schoolschrijver een kinderboekenschrijver aanwezig.  

Bijzonderheden:

 • De indicatie van de studiebelasting bedraagt circa 20 uur. 
 • In het schooljaar 2019-2020 kan gebruik worden gemaakt van een landelijke subsidie. De deelnamekosten van de docenten worden betaald vanuit de subsidie en de kosten per deelnemer bedragen daarom slechts 95,- euro (voor organisatiekosten, locatie en catering). 
 • Cursisten van bibliotheken krijgen na het volgen van de vierdelige cursus een nascholings-certificaat ‘Schrijfconsulent primair onderwijs’; deelnemers van scholen ontvangen na het volgen van de vierdelige cursus een nascholingscertificaat ‘Schrijfcoördinator primair onderwijs’. 
 • De cursus gaat door bij ten minste 20 deelnemers waarvan minimaal 10 leerkrachten.

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. 

Locatie

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement