26
september
2018
woensdag 26 september 2018 / 09:30 tot 11:30, Cubiss Sittard

Het thema Taal en gezin, oftewel het werken met laagtaalvaardige ouders, staat in de belangstelling, zowel in Limburg als landelijk. Door kennis en expertise van jeugdspecialisten en specialisten van het Taalhuis te bundelen, kan veel effect worden bereikt in de strijd tegen laaggeletterdheid. 

Tijdens de bijeenkomst ‘Verbinden van voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid’ op 30 augustus jl bleek dat er veel interesse is bij de bibliotheken over dit thema.

Er is een eerste verkenning met een drietal bibliotheken uitgevoerd. Het idee dat daaruit ontstond is om, bij wijze van vingeroefening, kleine kortdurende projecten in de deelnemende bibliotheken in Limburg uit te voeren. Het doel daarbij is steeds intern en/of extern de verbinding te leggen tussen de wereld van de jeugdspecialisten en die van de Taalhuizen.  

We hebben geïnventariseerd wat de Limburgse bibliotheken nu al doen en er is een lange lijst van ideeën opgesteld. Deze ideeën kunnen als vertrekpunt voor de vingeroefeningen dienen.  

Op 26 september gaan we gezamenlijk aan de slag met de ideeën en de vingeroefeningen. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Je kunt vrijblijvend aansluiten en daarna bekijken of je mee wilt doen. We hopen dat er zo een groep rond dit thema ontstaat met mensen die elkaar inspireren en kennis uitwisselen. 

Indien je je aanmeldt via onderstaand formulier, gaan we uit van je komst.

Wil je graag aanwezig zijn maar het schikt niet, neem dan contact met ons op.

Lees hier het verslag van bijeenkomst ‘Verbinden van voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid’ van 30 augustus jl..

Locatie

Cubiss Sittard, Mercator 1, Sittard.

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement