29
oktober
2020
donderdag 29 oktober 2020 / 13:00 tot 15:30, Online

Bijeenkomst nieuwe inburgeringswet juli 2021

Op donderdag 29 oktober organiseren wij een online bijeenkomst over de nieuwe inburgeringswet die ingaat op 1 juli 2021. In de nieuwe wet Inburgering krijgen gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in onze samenleving. De nieuwe wet kent drie routes voor inburgering. De regierol bij inburgering met de te volgen routes is nieuw voor gemeenten. Het is belangrijk dat bibliotheken op de hoogte zijn van de complexiteit van de veranderingen in het nieuwe stelsel van inburgering. Daarom word je op 29 oktober geïnformeerd over de nieuwe wet en de routes die gevolgd kunnen worden. Ook belichten we de kansen en mogelijkheden voor bibliotheken in dit verband.

Voor wie:
Directie en management Brabantse bibliotheken

Datum en tijd:
Donderdag 29 oktober van 13:00-15:30 uur

Spreker:
Babet van den Broek, regiocoördinator Zuid-Oost Brabant bij Divosa, is aanwezig tijdens de bijeenkomst. Divosa informeert en ondersteunt gemeenten bij het opnemen van de regierol in de nieuwe inburgeringswet.  

Kosten:
Deze bijeenkomst wordt gefinancierd vanuit het project Versterken taalvaardigheid.

Wat levert deze bijeenkomst op:
Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over de nieuwe inburgeringswet die medio volgend jaar ingaat. Ook krijg je antwoord op vragen als: 'hoe zijn (pilot-)gemeentes hiermee bezig?' en 'welke kansen biedt deze ontwikkeling voor de bibliotheek?'.

Locatie

Online

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement

 
1 Begin 2 Voltooid