Datum

Zorgprofessionals en de bibliotheek – samen sterk voor de taalontwikkeling van het jonge kind

Aandacht voor de taalontwikkeling van het jonge kind is in het begeleidingstraject van aanstaande en prille ouders nog vrij beperkt. Dat blijkt uit het onderzoek dat in het kader van de Babypraat-pilot door Cubiss is uitgevoerd.

Steeds meer bibliotheken zijn bezig met het versterken van hun positie in het netwerk van de gezinsaanpak en kansrijke start. Als geen ander kennen experts binnen de bibliotheek immers het belang van vroeg beginnen met voorlezen voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Door BoekStart ontdekken veel jonge ouders het belang van lezen. Maar die boodschap kan nog beter landen als ook de verloskundige en de kraamhulp al wijzen op het nut (en niet te vergeten ook het plezier!) van samen lezen met je baby.

Daarom deden we vorig jaar een oproep. We dachten samen met bibliotheken een pilot te kunnen uitvoeren rondom een samenwerking met verloskundigen en/of kraamzorg. Maar wat bleek? Er was bij bibliotheken vooral behoefte aan kennis over deze mogelijke samenwerkingspartners. Het draaide daarbij om de vraag wat het personeel in het sociaal-medisch domein rondom het jonge kind (denk onder andere aan consultatiebureauartsen, wijkverpleegkundigen en kraamverzorgenden) al over de taalontwikkeling van dit kind weet. En dat leidde er uiteindelijk toe dat de pilot de vorm kreeg van een kwalitatief onderzoek.

De belangrijkste inzichten? Naast de constatering dat er nog niet zoveel aandacht is voor de taalontwikkeling van het jonge kind, blijkt dat er bij zorgprofessionals nog een vrij traditioneel beeld bestaat van de bibliotheek. Maar zodra de geïnterviewde professionals in de zorg kennismaakten met de aanvullende dienstverlening aan jonge gezinnen, stonden ze open voor een nauwere samenwerking met de bibliotheek. Een mooi uitgangspunt dus om met elkaar in gesprek te gaan om een structurele en inhoudelijke samenwerking met deze professionals rond het jonge gezin vorm te geven.

Wil je meer weten? De resultaten zijn te lezen in het rapport Samenwerking Bibliotheek en Kraamzorg Limburg.

Van het rapport is ook een infographic gemaakt, handig om te delen of om bij de hand te hebben tijdens het voeren van het gesprek met een samenwerkingspartner. 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>