30 mei 2018

Zelfevaluatie Taalhuizen

De komende weken gaan adviseurs van Cubiss en Stichting Lezen & Schrijven gezamenlijk in gesprek met een aantal Brabantse Taalhuizen. Het doel van de gesprekken is het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken. Daarnaast wordt er gesproken over de ambities en de verdere ontwikkeling van de Taalhuizen. Over een jaar vindt er weer een evaluatie plaats.

De jaarlijkse zelfevaluatie vindt later dit jaar plaats in heel Nederland. Wij gaan van start met het testen van de evaluatie in Brabant.

Eerste stappen in Brabant

Er is een twintigtal Taalhuizen gekozen om mee in gesprek te gaan. Het gesprek vindt plaats volgens een gespreksleidraad die is opgesteld aan de hand van de bouwstenen van het Taalhuis. Uit deze gesprekken blijkt in welke bouwstenen een Taalhuis uitblinkt of zich juist wil ontwikkelen en waarom. Samen met het kernteam van het Taalhuis wordt een plan opgesteld waarin deze ontwikkelwensen zijn opgenomen.

Ook bespreken we de toolkit met instrumenten, die ingezet kunnen worden ter verbetering van de kwaliteit. Denk aan een inwerkprogramma voor Taalhuiscoördinatoren of een wervingsplan. We laten zien wat er aan instrumenten is, en we halen op aan welke aanvullende instrumenten behoefte is.

Volgend jaar volgt een tweede gesprek. We pakken het plan van 2018 erbij en kijken hoe de ontwikkeling is verlopen. We maken indien gewenst een verbeterplan voor het jaar daarop. Tijdens de gesprekken wordt ook gevraagd naar de gebruikte tools en worden (eventueel nieuwe) ondersteuningsbehoeften opgehaald.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze adviseurs
Marjan Middelkoop, 06 20 96 88 78, m.middelkoop@cubiss.nl
Goswin Konings, 06 81 95 49 62, g.konings@cubiss.nl

 

 

Meer weten?
Neem contact op met: