13 januari 2020

Wie werken er in de Brabantse bibliotheken? 

De gemiddelde Brabantse bibliotheekmedewerker is een vrouw van ongeveer 48 jaar die 21 uur per week werkzaam is in de bibliotheek.  Dat is een van de conclusies uit de personele bezettingsanalyse die Cubiss eind 2019 maakte. In maart ontvangen alle bibliotheken hun individuele analyse. Hier volgen alvast de belangrijkste algemene bevindingen.  

De personele analyse werd gedaan om zicht te krijgen op de diversiteit van het personeel en de uitstroom in de komende jaren. In 2011 vond er een vergelijkbare analyse plaats.  In totaal deden er 16 bibliotheken mee (in 2011 13 bibliotheken). Hier werken in totaal 860 mensen, samen goed voor 511 fte. 

Minder mannen 

 In Brabant werken er in verhouding minder mannen (13%) dan bij een gemiddelde Nederlandse bibliotheek (16%).  Het aandeel 55-plussers is bij de Brabantse bibliotheek (41%) lager dan bij de Nederlandse bibliotheken (47%). 

Flinke uitstroom 

 In de komende 5 jaar stroomt 13% van het personeel uit op basis van de pensioengerechtigde leeftijd. Over 10 jaar is dat 35%. De medewerkers die werkzaam zijn in de programmering of met het thema basisvaardigheden zijn gemiddeld jonger (44 jaar) dan de medewerkers in andere functies (47-54 jaar). 

Minder medewerkers met andere taken 

Het aantal medewerkers is in acht jaar tijd met 11% afgenomen, de afname in fte met 13%. Het percentage medewerkers jonger dan 40 jaar is tussen 2011 en 2019 flink toegenomen. Het aandeel 60-plussers is gelijk gebleven. De functieverdeling is in 8 jaar tijd aanzienlijk veranderd.  Het percentage lees- en mediaconsulenten is flink toegenomen tussen 2011 en 2019.  Ook is er een lichte toename van medewerkers werkzaam in de programmering, basisvaardigheden en staf- en adviesdiensten. 

Bijna de helft (46%) van de bibliotheekmedewerkers werkt in de frontoffice, 18% in de staf- en adviesdiensten, 12% is lees-mediaconsulent en 11% werkt aan de programmering binnen de bibliotheek. De overige medewerkers zijn managers, teamleiders, facilitair medewerkers en medewerkers met als thema ‘basisvaardigheden’.