Datum

Werkatelier Talent en Taken

Tijdens het ‘Werkatelier Talent en Taken’ werken betaalde medewerkers en vrijwilligers aan het optimaliseren van het samenspel. Cubiss heeft deze werkvorm opgezet vanuit het project Bieb Lab Brabant.

Op vrijdag 8 december vond het eerste Werkatelier plaats bij Nieuwe Nobelaer. Medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij het Taalhuis Etten-Leur leerden elkaar via een ‘energietekening’ nog beter kennen. Dat leverde ook nieuwe inzichten op in de talenten van de deelnemers. Na deze kennismaking vond een inventarisatie plaats van taken en processen die niet lekker lopen. Door ieders betrokken en enthousiaste deelname zijn diverse oplossingen gevonden waarmee op korte termijn aan de slag wordt gegaan. Denk hierbij aan thema’s als coördinatie, bezetting vrijwilligers en intake deelnemers Taalhuis.

Het was een energiek en vruchtbaar werkatelier waarbij medewerkers en vrijwilligers van het Taalhuis Etten-Leur elkaars talenten beter hebben leren kennen en praktische oplossingen hebben bedacht.

Heb je interesse om een Werkatelier te organiseren of wil je er meer over weten? Neem contact op met Hans Klink, 06 51 93 34 21,  h.klink@cubiss.nl. 

 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>