23 november 2021

Cubiss Kennisdag 2021 - Taal van de Wereld

De wereld waarin kinderen opgroeien is veranderd, blijft veranderen en wordt steeds complexer. Dat gaat snel. Als je nu niet bij blijft, dan loop je over een jaar al achter. En dán wordt het steeds moelijker om die achterstand in te halen. Dat geldt niet alleen voor jou en mij, maar vooral ook voor de jeugd en jongeren die we willen voorbereiden om mee te kunnen doen in de maatschappij. We moeten kinderen daarom een voorsprong geven. Dat zijn we ze wel verschuldigd. Het is ongelooflijk belangrijk om kinderen een talige basis mee te geven waar zij de rest van hun leven profijt van hebben. En daar kan de bibliotheek het verschil maken.

Goed kunnen lezen is niet vanzelfsprekend, maar dus wel een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de samenleving. Dat weten we wel. Maar wat houdt dat eigenlijk in, goed kunnen lezen zodat je kan meedoen in de samenleving? Het beheersen van taal die daarvoor nodig is, is meer dan het kunnen lezen van de woorden op papier. Taal is er in allerlei soorten en maten en is continu in ontwikkeling. 

Kennisdag-2021-Ingrid de Jong.jpgKinderen worden vanaf een hele jonge leeftijd al uitgedaagd om een weg te vinden in een wereld waarin meer informatie op ze af komt dan ooit tevoren. Waarin digitale media vecht om de aandacht van kinderen. Een wereld waarin niet ieder kind dezelfde kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Een wereld waarin grote thema’s als klimaatverandering, digitalisering, polarisatie en discriminatie aan de orde van de dag zijn.

Maar het is juist ook heel rijk. We leven ook in een wereld waarin beeldtaal een tweede taal is geworden en soms een eerste taal. Een wereld waarin steeds meer aandacht is voor inclusiviteit en we het steeds vaker hebben over iedereen. En een wereld waarin het online met elkaar in contact staan, letterlijk afstanden verkleint. Een wereld waarin nog zoveel te ontdekken en te leren is.

Het gaat erom dat we kinderen leren die wereld te lezen, te begrijpen en om daar onderdeel van uit te maken. Onderdeel uitmaken van de wereld betekent niet alleen meedoen, het gaat ook over meepraten en meebeslissen. We willen daarom dat ze de taal van de wereld leren. Maar welke taal is nou van iedereen? En hoe máák je het in deze wereld met taal?  Daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben!

Namens alle Cubiss collega’s wens ik jullie heel veel inspiratie.

Ingrid de Jong
projectleider Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd

Meer weten?
Neem contact op met: