Blog

Wat kan Nederland leren van het nieuwe curriculum van de Denen

Van 3 juli tot en met 5 juli is adviseur Mickey Touwslager van Cubiss op studiereis naar Denemarken geweest. Naast zijn rol als adviseur Digitale Geletterdheid bij Cubiss is hij namelijk ook betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe curriculum binnen het Nederlandse onderwijs. Hoe hebben de Denen digitale geletterdheid een plekje gegeven in het onderwijs? Wat kan Nederland daarvan leren? Met deze vragen ging Mickey op pad.

BL blog leren van Denen 2.jpeg

Na een kort voorstelrondje op het vliegveld en een prima heenvlucht kwamen we aan bij ons hotel in Kopenhagen. Snel werden de koffers naar de kamers gebracht, want de meesten wilden graag de Oranje Leeuwinnen zien voetballen tegen Zweden. Een prima en ontspannen begin van de studiereis.  

Technologisch begrip

Na de gezelligheid van de avond ervoor stond op donderdag een bezoek aan het ministerie van onderwijs op het programma. Diverse sprekers vertelden over de plek die digitale vaardigheden krijgen in het Deense curriculum. Een van de opvallendste verschillen is dat de Denen de term ‘technologisch begrip’ hanteren waar wij in Nederland spreken over ‘digitale geletterdheid’. De inhoud van het Deense curriculum vertoont een grote overlap met dat in Nederland, maar is dankzij de verschillende termen niet op alle punten hetzelfde.

Combinatie met burgerschap

Een sterk punt is dat ze in Denemarken een mooie combinatie hebben gemaakt van digitale geletterdheid en burgerschap. Bovendien was ik erg onder de indruk van de wijze waarop de Denen de tijd nemen om digitale vaardigheden structureel te integreren in het onderwijs. Zo zijn ze na de vaststelling van het curriculum eerst een pilot gestart met 46 scholen. Onder begeleiding van wetenschappers en in samenwerking met andere scholen start de helft van de scholen met het aanbieden van ‘technologisch begrip’ als apart vak. De andere helft laat het vakoverstijgend terugkomen. Voor deze pilot wordt 3 jaar uitgetrokken en aan het einde wordt duidelijk wat werkt en hoe de leerdoelen een plek krijgen in het curriculum.

Het klaslokaal van de toekomst

Op vrijdag stond een bezoek aan de universiteit van Kopenhagen op het programma. In de ochtend hebben we een ‘Future Classroom Lab’ bezocht. Dit is een fysieke maakplaats die wordt gebruikt door studenten en als trainingsruimte dient om (toekomstige) leerkrachten te trainen in digitale vaardigheden. Wanneer we digitale geletterdheid in Nederland structureel willen integreren is het professionaliseren van leerkrachten een belangrijke stap. Het Future Classroom Lab is een mooi voorbeeld hoe dit tot stand kan komen. In de middag hebben we met de Nederlandse delegatie vergaderd wat er voor nodig is om digitale geletterdheid structureel in het onderwijscurriculum te integreren. We kwamen tot de conclusie dat dit geen gemakkelijke opgave is, maar wel mogelijk is als we de handen ineenslaan.

Samenwerken

Als we namelijk iets van Denemarken geleerd hebben is het wel dat deze integratie pas echt kan plaatsvinden als allerlei sectoren samenwerken. Denk hierbij aan het onderwijs, lerarenopleidingen, de wetenschap, lokale en landelijke kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. De gezamenlijke conclusie van het reisgezelschap was dat we goed op weg zijn in Nederland. Om digitale geletterdheid daarentegen structureel te integreren is het nodig dat dit belang breed wordt gedragen. Wat mij betreft een mooie uitdaging om met alle belanghebbenden de schouders onder te zetten. En met een tevreden gevoel stapte ik vrijdag weer het vliegtuig in.

BL blog leren van Denen 1.jpeg

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.