Datum

Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’

Voorlezen is leuk én leerzaam. Het speelt een belangrijke rol in de (taal-/denk-)ontwikkeling van je kind, het bevordert de concentratie en prikkelt de fantasie. Hóé leerzaam het voorlezen uiteindelijk is, hangt voor een groot deel af van de randvoorwaarden en van de zogenaamde voorleesroutines.

Voorleesroutines zijn min of meer vaste patronen, een bepaalde aanpak waaraan zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers gewend raken: wie leest er voor, wanneer, waar en hoe vaak, en lees je kinderen individueel voor of meerdere kinderen tegelijk en hoe creëer je veiligheid en intimiteit?

Workshop & presentatie

Cubiss ontwikkelde een workshop over het organiseren van voorlezen in de kinderopvang. Deze is ontwikkeld voor bibliotheken, om pedagogisch medewerkers beter te kunnen toerusten op het bevorderen van leesplezier.

Lees hier verder.

Naast de workshop is er ook een presentatie uitgewerkt. Deze presentatie vind je hier.

Het is goed om weer eens stil te staan bij de manier waarop je het voorleesmoment aanpakt

Ervaringen

Inmiddels zijn de eerste ervaringen met de workshop opgedaan. Bibliotheken omschrijven de workshop als ‘heel waardevol’ en ‘compleet’. Voor pedagogisch medewerkers levert het inzicht en bewustwording op. ‘Het is goed om weer eens stil te staan bij de manier waarop je het voorleesmoment aanpakt’. En: ‘De stellingen leverden al heel veel inzichten op...en toen waren we pas net begonnen...’.

Bovendien gaat Stichting Lezen de workshop als inhoudelijk onderdeel vertalen en opnemen in de nascholingsbijeenkomsten voor voorleescoördinatoren.

 

Meer weten? Neem contact op met educatie@cubiss.nl

Naar overzicht Actueel en Blogs >>