08 oktober 2020

Verslag: Stamtafel Ouderbetrokkenheid - Hoe dan? (29sept)

We wensen alle kinderen een taalrijke thuisomgeving toe. Een omgeving waar boeken te vinden zijn, waar (voor-)gelezen wordt en waar gesprekken gevoerd worden. Helaas is dat lang niet overal het geval. Hoe kan de Bibliotheek ouders meer betrekken? Hoe kunnen de Bibliotheek en ouders partners worden, maar vooral: hoe kan de Bibliotheek ouders verleiden om kinderen te stimuleren om meer te lezen?  

Op 29 september hebben we onder begeleiding van David Kranenburg (directeur Actief Ouderschap) gekeken naar de stappen die je hier als bibliotheek in zou kunnen zetten. We zijn begonnen met een kleine verkenning van het onderwerp. Ten eerste stellen we vast dat ouderbetrokkenheid eigenlijk gaat om ouders die thuis met kun kind bezig zijn. Ten tweede is het goed om te weten dat een kind veruit de meeste tijd thuis doorbrengt. Zie nevenstaand schema.

Plaatje kind is meeste tijd thuis.png

De tijd op school/de opvang is echt beperkt. Dat betekent dat het meeste effect ook thuis te behalen valt. Daarnaast illustreert dit het enorme belang van een taalrijke thuisomgeving. Belangrijk om te weten is dan ook hoe je hier als bibliotheek aan kunt bijdragen. 

Als succesvol voorbeeld, noemt David de aanpak ‘Thuis in Taal’, ontwikkeld door Martine van der Pluijm. Deze aanpak wordt momenteel in zeven gemeenten uitgevoerd. In twee gemeenten is de bibliotheek de initiatiefnemer; Waalwijk en Arnhem. De aanpak kenmerkt zich door het 7-stappenmodel;

7stappenmodel Thuis in Taal.png

Als belangrijke tip –bij punt 4- geeft David ons mee: geschreven en gedrukte teksten aan ouders meegeven, heeft geen enkel effect. Wat wel werkt zijn spel en interactie.

Verder kun je de rol van ouders ondersteunen (punt 5) door zélf een rolmodel te zijn. Voor de bibliotheek liggen hier bijvoorbeeld kansen voor BoekStart Coaches. Stel jezelf dan niet (te) directief op maar zorg dat je heel interactief bezig bent; wissel van beurt in het gesprek, verleng zinnen, stel vragen, etc. Kinderen zijn hierbij volwaardige gesprekspartners. Laat vooral zíen wat je wil oogsten bij de ander!

Tot slot wordt er een good practice uit de praktijk aangehaald: Arnhem. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Placemat Taalrijke Thuisomgeving en de website van Rozet

Wil je alles nog eens rustig bekijken? Neem dan een kijkje op de Padlet van deze stamtafel.

 

Meer weten?
Neem contact op met: