31 oktober 2019

Verslag Basistraining BoekStart

Een tafel vól met boeken, onze favoriete boekenherinnering, een vijftal stellingen en De kloof van 30 miljoen*

Zo begon de basistraining BoekStart in Heerlen.

Op verzoek van een aantal Limburgse bibliotheken heeft Cubiss op 1 oktober jl een basistraining BoekStart verzorgd. Tijdens deze training hebben we de verschillende onderdelen van het programma stap voor stap doorlopen. Zo kwamen we via BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang bij de BoekStart Coach terecht. De kleine, zeer betrokken groep maakte het mogelijk om stil te staan bij heel lokale voorbeelden en drempels en écht met elkaar in gesprek te gaan. Zo kwamen theorie en praktijk heel mooi samen.

Speciale aandacht was er voor de leesontwikkeling van 0-4 jaar (Hoe verloopt deze ook alweer? En welke boekjes passen bij welke fase?) en de rol van de ouders. Ouders hebben immers een onmisbare rol in deze leesontwikkeling. Hoe ga je als bibliotheek om met ouders met verschillende achtergronden, voorkeuren en ervaringen met betrekking tot boeken? Ook op dit vraagstuk konden we elkaar verrijken.

Gebleken is in elk geval dat een dergelijke training heel wenselijk kan zijn. Al is het maar om de kennis weer eens op te frissen en te horen hoe het er binnen andere bibliotheken aan toe gaat.

Heb je ook zin gekregen om met BoekStart (verder) aan de slag te gaan? In het voorjaar van 2020 wordt de training opnieuw aangeboden. Je kunt je interesse alvast kenbaar maken bij Pascalle Haenen via p.haenen@cubiss.nl.

 

*De kloof van 30 miljoen: een kind dat opgroeit in een taalarm gezin, hoort in de vier jaar voordat het naar school gaat 30 miljoen woorden minder dan een kind in een taalrijk gezin.

Meer weten?
Neem contact op met: