Datum

Van 'nieuw normaal' naar 'normaal'

Arabella Broers, ad interim projectleider Jeugd en Onderwijs van Cubiss Limburg, laat haar licht schijnen op haar verheugenis voor 2021. "We willen graag van 'nieuw normaal' naar 'normaal'".

Waar verheug je je op? In de pandemie is deze vraag natuurlijk makkelijk te beantwoorden, we willen graag weer van ‘nieuw normaal’ naar ‘normaal’. Waarbij gezondheid voorop staat natuurlijk! Toch ‘heb ieder nadeel zijn voordeel’, een silver lining. Deze periode heeft ook laten zien dat we in staat zijn tot bezinning, creativiteit en flexibiliteit; we vliegen werkzaamheden anders aan. Ik verheug me dan ook op een coronavrije tijd waarin we wel veel mooie hybride werkvormen toepassen en online én offline elkaar juist versterken.

Die hybride werkvormen hopen we ook weer terug te zien in de activiteiten rondom de Gezinsaanpak in Limburg, waarin het project van de BoekStartTrommel weer een mooie plek krijgt. De combinatie van bijvoorbeeld het offline uitdelen van de trommeltjes via partners en het daarbij online verzorgen van de workshop ‘Niet alle ouders kunnen voorlezen’ is een mooi hybride voorbeeld.

Ik verheug me weer op de vele Limburgse bibliotheken die dit project gaan inzetten. Hierbij zijn ook nog twee belangrijke extra aandachtspunten: duurzame borging en bredere (landelijke) verspreiding van het concept. Met alle positieve ervaringen, tips en tops uit de pilots BoekStart Trommel gaan we die verkenning dit jaar graag aan. Op een top jaar!

  
Naar overzicht Actueel en Blogs >>