15 februari 2017

Taal voor het Leven West-Brabant

De aanpak van laaggeletterdheid in ... de regio West-Brabant. 

In de regio West-Brabant wordt al sinds 2012 samengewerkt in de aanpak van laaggeletterdheid, waarbij de bibliotheken in de regio optreden als verbindende schakel. Laaggeletterdheid is immers niet iets wat door één persoon of één instantie kan worden opgelost. Sinds 2016 zijn de samenwerkende partijen verenigd in het samenwerkingsverband Taal voor het Leven West-Brabant. Inmiddels zijn er al ruim 20 partners aangesloten bij het samenwerkingsverband en dit aantal groeit nog steeds. Cubiss Brabant is één van de partners van het eerste uur en geeft bij deze graag een update over de stand van zaken in de regio West-Brabant.

Het doel van de samenwerking is het realiseren van een laagdrempelig aanbod op het gebied van basisvaardigheden voor laaggeletterde volwassenen in de arbeidsmarktregio West-Brabant. Lees meer.

Hieronder een greep uit de activiteiten in de regio West-Brabant.

Taalcafé
Het Bredase Taalcafé - een initiatief van BredaTAAL en georganiseerd door Breda Actief - is inmiddels niet meer weg te denken uit het Bredase landschap. Het voldoet namelijk aan een grote behoefte. Mensen die in Breda of omgeving wonen, of ze nu een huis hebben toegewezen gekregen of in een asielzoekerscentrum verblijven, willen graag contact. Contact met anderen, en zeker ook met Nederlanders. Zij willen zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren spreken. Een Taalcafé is een mogelijkheid om extra te oefenen en om anderen te ontmoeten. Aan het taalcafé neemt een gemixt gezelschap deel van vluchtelingen, immigranten, taalmaatjes en taalcoaches.

Aandacht voor slimme zorgtoepassingen
Bezoekers aan de bibliotheek gevestigd in Parrotia op de Markt in Roosendaal, kunnen sinds kort ook kennismaken met slimme zorgtoepassingen. Hiermee wil de bibliotheek samen met het Huis van Morgen en TimmersMedizorg meer bekendheid geven aan producten die mensen in de thuissituatie kunnen ontlasten. Zo kan hun zelfredzaamheid vergroot worden. Lees meer

Internationalisering
In 2016 hebben De Nieuwe Veste (Bibliotheek Breda), het ROC West-Brabant en Cubiss gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het Europese Erasmus+ programma Aan de basis van dit programma staat de gedachte dat investeren in (volwassenen)onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen, ofwel: een leven lang te blijven leren. Onze gezamenlijke aanvraag is goedgekeurd, dus we gaan de komende maanden binnen drie studiereizen kijken hoe er in het buitenland op verschillende aspecten van volwasseneducatie wordt gewerkt. Ons doel hierbij is het Nederlandse Taalhuisconcept zoals dat in West-Brabant wordt gehanteerd, te verrijken. Ook verwachten we op basis hiervan de aanpak en de samenwerking in West-Brabant in de toekomst te kunnen borgen.

Enthousiasme en gedrevenheid

Yvonne van den Berg, projectleider Versterken taalvaardigheid bij Cubiss, maakt namens Cubiss onderdeel uit van de stuurgroep Taal voor het Leven West-Brabant. “Tekenend voor dit taalnetwerk zijn het enthousiasme en de gedrevenheid van de verschillende partners. Mede hierdoor groeit het netwerk ook nog steeds gestaag. Steeds meer partners willen hun steentje bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid in West-Brabant. Dat juichen wij natuurlijk van harte toe!’

Dit is deel 1 van de serie 'De aanpak van laaggeletterdheid in...' Adviseurs van Cubiss maken onderdeel uit van verschillende taalnetwerken in Brabant en Limburg. In 'De aanpak van laaggeletterdheid in ...' staat telkens één netwerk centraal en vertelt de adviseur van Cubiss meer over de aanpak in de bewuste regio.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.