02 oktober 2019

Subsidie van provincie Brabant voor 5 basisvaardigheden

Voor het uitvoeren van pilots voor de aanpak ‘De schijf van 5 basisvaardigheden’, krijgt Cubiss Brabant een provinciale subsidie van € 150.000.

Met dit geld worden projecten gestart voor het verbeteren van financiële, digitale, sociale, juridische en gezondheidsvaardigheden. De subsidie is een gevolg van een amendement dat door GroenLinks bij de begrotingsbehandeling voor 2019 is ingediend.
Cubiss ontwikkelt een aanpak om laaggeletterden en andere kwetsbare doelgroepen via bibliotheken en andere samenwerkingspartners te bereiken en daarmee achterstanden tegen te gaan. Het project moet verder uitgerold worden binnen gemeenten en lokale en regionale netwerken.
Gedeputeerde Marianne van der Sloot: “We vinden het belangrijk dat iedereen in Brabant dezelfde kansen krijgt, maar dan moet je daar ook wel de vaardigheden voor hebben. Daarom staat ook in ons bestuursakkoord dat de provincie bijzondere aandacht heeft voor het ontwikkelen van vaardigheden voor Brabanders. Met dit project levert Cubiss levert daar een bijdrage aan.”

Blij aan de slag te kunnen gaan met een integrale aanpak

Verband

“Er is een aantoonbaar verband tussen gebrek aan basisvaardigheden en armoede. We zijn blij dat ons amendement nu verwerkt is tot een concrete opdracht aan Cubiss. Er was al aandacht voor taalvaardigheden, maar er zijn natuurlijk meer basisvaardigheden waarbij kwetsbare doelgroepen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat is belangrijk, want als mensen goed kunnen meedoen, kan er veel persoonlijk leed bespaard worden. Om nog maar te zwijgen van de maatschappelijke kosten”, aldus Anne van Diemen van de statenfractie van GroenLinks.
Cubiss voert in de komende periode minimaal twee pilots uit rond digitale vaardigheden (één voor de doelgroep senioren en één voor de doelgroep werkzoekenden), en twee voor financiële vaardigheden (één voor de doelgroep jongvolwassenen en eén voor de doelgroep personen in schuldhulpverlening). Voor gezondheidsvaardigheden en voor sociale en juridische vaardigheden volgt ook een pilot. In december volgend jaar komt Cubiss met een eindanalyse van de projecten.

Verheugd

Maurice D'haene, programmaleider Cubiss Brabant reageert verheugd: "Blij aan de slag te kunnen gaan met een integrale aanpak, die kijkt naar de samenhang tussen de verschillende basisvaardigheden op persoonlijk niveau en daarnaast ook aandacht heeft voor het verbeteren van de communicatie tussen instanties en burgers."

Meer weten?
Neem contact op met: