05 december 2019

Studio Babel

Studio Babel was afgelopen jaar een samenwerking tussen Media Valley en Cubiss Limburg om te bouwen aan de bibliotheek van vandaag. Studio Babel ziet de bibliotheek als het middel om samen te veranderen op weg naar slimmer en actiever burgerschap. Om dit te bereiken heeft Studio Babel de energie, het talent en de unieke visie van digital natives (studenten) gebruikt. Vier groepen 2e-jaars studenten HRM van Hogeschool Zuyd zijn met vraagstukken over onder andere generaties en organisatievormen aan de slag gegaan. Ook heeft De Domijnen zich aan het volgende vraagstuk verbonden ‘’Welke stappen moeten ondernomen worden om een gedrags- cultuurverandering te verwezenlijken, om zo de samenwerking te bevorderen tussen De Domijnen en Zuyd Hogeschool?”  

Voor meer informatie over Studio Babel, en de filmpjes, klik hier

 Dit zijn de vier vraagstukken: 

  • Welke stappen moeten ondernomen worden om een gedrags- cultuurverandering te verwezenlijken, om zo de samenwerking te bevorderen tussen De Domijnen en Zuyd Hogeschool? (werkplan 5.2 resultaat 3).  Klik hier voor het antwoord.
  • Hoe kom je van de huidige klassieke bibliotheek naar het toekomstdoel de Community Library en welke organisatievorm past hierbij?  Klik hier voor het antwoord 
  • Op welke manier kan een passende cultuur-/gedragsverandering plaatsvinden zodat de verschillen tussen de generaties in de bibliotheek kunnen worden overbrugd? Klik hier voor het antwoord.
  •  Hoe kan Cubiss Young Professionals beter stimuleren en inspireren? Klik hier voor de theoretische onderbouwing en het tijdschrift.