Datum

Student van nu is de leesontwikkelde leraar van de toekomst

De student van nu is de leraar van de toekomst. Als aanstaande leraren niet lezen, hoe brengen ze dan het belang van lezen over aan leerlingen? Studenten moeten de urgentie voelen om te lezen en lezen bij leerlingen te bevorderen. Daarom sloegen Cubiss en Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) de handen ineen om samen met bibliotheken, scholen én pabostudenten te werken aan een duurzaam leesbeleid en inspirerend leesonderwijs op basisscholen. Resultaat? Studenten zijn zich bewuster van de belangrijke rol die zij als leraar hebben in het stimuleren van lezen en leesplezier. En ze lezen zelf meer!

Lees hier het volledige bericht over deze pilot. En bekijk hier de video, waarin wordt uitgelegd wat de pilot inhoudt. 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>