06 juli 2017

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en kan best lastig zijn. Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen over de (media)opvoeding en de helft hiervan voelt zich regelmatig tekortschieten. Soms zit de oplossing echter  in een onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Tijdens de Week van de Opvoeding, van 2 oktober t/m 8 oktober 2017, lanceert Cubiss daarom de gratis* e-learning ‘Stap in de online wereld van je kind’. Deze gratis* e-learning biedt ouders, opvoeders en leerkrachten handvatten in de digitale wereld van kinderen van 8 tot 12 jaar. Aan de hand van diverse thema’s ontdekken volwassenen de populairste sites onder deze jonge doelgroep. Ook veelgebruikte sociale media en apps worden behandeld en ouders krijgen onder meer inzicht in de mogelijkheden die media bieden voor spreekbeurten en werkstukken.

Toolkit voor bibliotheken

Samen met de bibliotheken wil Cubiss de e-learning bij de genoemde doelgroep onder de aandacht brengen. Ter introductie of afsluiting zou je zelfstandig, in samenwerking met het onderwijs of met het Centrum voor Jeugd en Gezin, een ouderavond kunnen organiseren, met als thema ‘Stap in de online wereld van je kind’. Cubiss heeft hiervoor een toolkit ontwikkeld met daarin o.a. een draaiboek en een voorbeeld uitnodiging voor de ouderavond. 

Interesse?

Meld je hier alvast aan. Je ontvangt dan eind augustus de toolkit en meer informatie over het aanmelden van deelnemers voor de e-learning. Graag onderstaand formulier volledig invullen, druk daarna op Indienen. Na aanmelding ontvang je een bevestiging per email. De toolkit ontvang je eind augustus.

*) Deze e-learning is mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en provincie Limburg en is derhalve voor Brabantse en Limburgse bibliotheken gratis beschikbaar. Bibliotheken buiten Brabant en Limburg betalen 89 euro voor de toolkit en de e-learning.  

 

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.