Datum

Samen voor een geletterd Brabant: netwerkbijeenkomst op 17 september

‘Taal voor het Leven’, dat zijn we met elkaar. Dat werd op 17 september gezegd tijdens de bijeenkomst ‘Samen voor een geletterd Brabant’ die georganiseerd werd door Cubiss en Stichting Lezen&Schrijven. Bijna vier jaar Taal voor het Leven in Brabant was een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken Op deze middag deelden we Brabantse praktijkvoorbeelden. Ook werden drie TaalHelden, mensen die zich bijzonder inzetten voor een geletterd Brabant, in het zonnetje gezet.

Terugblik Taal voor het Leven

Ernestine Schipper van Stichting Lezen & Schrijven keek terug: “Samenwerken is soms best moeilijk, maar het gaat steeds beter. Stap voor stap hebben we heel veel gedaan de laatste jaren. Het kost tijd, om het te laten landen en om ermee aan de slag te gaan. Maar slim samenwerken loont. We kunnen in onze samenwerking nóg slimmer zijn. Met nieuwe partners, maar zeker ook met onze bestaande partners.”

Maurice D'haene (programmaleider Cubiss Brabant) keek vooral vooruit:

“Goed om te zien dat er al zo veel in samenwerking gebeurt in Brabant als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Ook volgend jaar vervullen wij onze opdracht op het gebied van taalvaardigheid, waarbinnen we aandacht blijven besteden aan een goede infrastructuur voor de aanpak van laaggeletterdheid en de specifieke thema's arbeid (ook wel taal op het werk), nieuwe Brabanders en buitenschoolse taalactiviteiten voor jongeren. Daarnaast gaan we in 2020 in samenwerking met de provincie plannen maken voor de komende 4 à 5 jaar. Landelijk is er al gekozen voor een vervolgaanpak Tel mee met Taal 2020 - 2024. We geven hier graag provinciaal gevolg aan.

Samen huiswerk

Nigma is een ervaringsdeskundige. Ze is een cursist van ROC Tilburg, en ze vertelde ons dat zij als volwassene weer naar school is gegaan: “In mijn achterhoofd wist ik al even dat ik hulp nodig had. Maar je wil je zwaktes niet laten zien. Ik wilde laten zien dat ik het ook kon. Nu maak ik samen met mijn kinderen huiswerk.”

Massa creëren

Sheila Sitalsing, Volkskrant-columniste en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen & Schrijven: “We kunnen laaggeletterdheid niet oplossen, want er komen iedere dag laaggeletterden bij, maar we kunnen er wel hard aan werken om het aantal laaggeletterden zoveel mogelijk terug te brengen. We moeten daarin grote, serieuze stappen maken, massa creëren. Het besef dat er iets moet gebeuren is ook doorgedrongen in Den Haag, er is geld voor uitgetrokken. Ook is er op gemeentelijk en provinciaal niveau meer aandacht voor. We moeten samenwerken en hebben iedereen nodig!”

"We moeten samenwerken en hebben iedereen nodig!”

TaalHelden

Drie mensen die zich bovengemiddeld inzetten voor een geletterd Brabant werden in het zonnetje gezet. Beleidsambtenaar Barbara Seelt uit Breda werd TaalHeld in de categorie ‘bruggenbouwer’. Als Projectleider Laaggeletterdheid bij de Gemeente Breda voert ze ingewikkelde discussies met beleidsadviseurs en de VNG, maar ze maakt net zo gemakkelijk contact met Taalambassadeurs en weet iedereen zich welkom te laten voelen. “Ik vind het een geweldig thema en vind het super dat ik hier een bijdrage aan mag en kan leveren!”

Ook taalvrijwilliger Louise Willems uit Helmond is zo enthousiast: “Ik kijk er elke dag naar uit om naar het werk te gaan!” Louise is actief bij de LEVgroep in Helmond en is taalvrijwilliger in hart en nieren. Ze heeft het talent om met iedereen een gesprek aan te gaan en om de mensen om haar heen te besmetten met haar positieve uitstraling en energie.

Cursist Henk van Iersel zet zich al lang in om laaggeletterdheid te agenderen. Ook zelf blijft hij werken aan zijn taalvaardigheid. Door zijn sociale instelling hebben zijn medecursisten veel aan Henk gehad.

Kennissessies

In korte kennissessies deelden we enkele Brabantse praktijkvoorbeelden uit gemeenten, gezondheidszorg en bedrijfsleven:

Vinden van de doelgroep:
Wanda Moelands (volwasseneducatie en programmamaker Theek 5)

Hoe bereik je de moeilijk bereikbare NT1-doelgroep? Door de Taalmeter. De gemeente Geertruidenberg deed dat en zorgde daarna voor passend aanbod.
Gezondheidsvaardigheden: Frank de Haan (manager kenniskern strategie en bestuur Amphia ziekenhuis) Het Amphia ziekenhuis heeft in samenwerking met een taalpanel de communicatie aangepast en medewerkers getraind in het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid.

Je organisatie helder laten communiceren, hoe doe je dat?:
Theodora Verploegen (projectleider Klare Taal in gemeente Oss)

Veel organisaties en overheden willen met hun klanten of inwoners communiceren in eenvoudige taal. Maar hoe doe je dat als organisatie, helder (blijven) communiceren? Dat blijkt niet alleen een kwestie te zijn van de brieven en de website aanpassen. “Als je je organisatie in klare taal wil laten schrijven, moet je dat niet in je eentje doen. Je hoeft ook niet als politieagent op te treden.”
Gezinsaanpak:
Esther de Vries (taalregisseur Stichting Lezen & Schrijven) en Marjan Middelkoop (adviseur Cubiss)
Esther en Marjan spraken over de rol van ouders in de taal- en schoolontwikkeling van hun kind. Ze vertelden over de gewijzigde training en de materialen 'Voor jou en je kind' (voorheen Taal voor thuis). Met ervaringsdeskundige Femke Wetsers en de deelnemers bespraken ze de ervaringen rond taal en gezin.
Financiële vaardigheden:
Dave Huijgen (teamleider bij CZ) 
Dave over de relatie tussen schulden, zorgverbruik, gezondheid en laaggeletterdheid. Maatwerkaanpak opschalen. Help mee: hoe trigger jij de blauwe en rode collega’s in jouw organisatie?
Taal op het werk:
Harm van Zutphen (Trainer en Adviseur basisvaardigheden bij IBN) 
Harm vertelde wat de aanleiding is voor de taalaanpak bij IBN en hoe hij dat doet. Wat levert het op en waar loop je tegenaan. Moon Fung Fong (adviseur bij Cubiss) spreekt met verschillende werkgevers van bedrijven die aan de slag zijn met taal op het werk. Ze legde uit dat elk taaltraject binnen een bedrijf uniek is, noodzakelijk en vooral ook een proces van lange adem.

 

Pers

De bijeenkomst Samen voor een geletterd Brabant is ook door de pers opgepikt:

 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>