Datum

Samen streven naar een Hoger Bereik van de doelgroep (NT1 en NT2)

Wil jij meer NT1’ers en/of NT2’ers bereiken? Dan hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. Er is enorm veel informatie beschikbaar. Zoveel zelfs, dat we ons kunnen voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hebben we een publicatie gemaakt waarin we de belangrijkste onderzoeksresultaten, modellen, strategieën, best practices, initiatieven en activiteiten overzichtelijk voor je op een rij hebben gezet.

Er zijn nog steeds veel Brabanders die de basisvaardigheden missen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het gaat om zo’n 170.000 Brabanders die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze basisvaardigheden hebben ook invloed op andere vaardigheden, zoals digitale, financiële, sociale, juridische en gezondheidsvaardigheden. Mensen die over een hoog niveau van vaardigheden beschikken, participeren vaker op de arbeidsmarkt, zijn minder vaak werkloos, hebben een hoger inkomen, hebben een betere gezondheid en zijn vaker politiek en maatschappelijk actief. Voldoende vaardigheden zijn niet alleen goed voor de positie van elke Nederlander, maar ook voor de positie van Nederland als geheel: ze dragen bij aan economische groei en een succesvolle ontwikkeling van Brabant. Goede redenen om te blijven investeren in het verbeteren van de basisvaardigheden en daarmee bij te dragen aan de positionering van Nederland als kenniseconomie. Maar hoe bereik je de doelgroep? En kunnen we deze groep Brabanders wel over één kam scheren? Of zijn er verschillen?

De wervingscampagnes en het aanbod van bibliotheken en DigiTaalhuizen bereiken slechts een klein gedeelte van de doelgroep. Uit onderzoek in 2018 bleek dat slechts 0,98% van de 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen bereikt werden. Het stereotype beeld dat we tot dan toe van laaggeletterden schetsten, bleek niet helemaal te kloppen. Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 10% van bovengenoemde groep, die als laaggeletterd wordt aangeduid, echt grote problemen heeft met lezen, schrijven en rekenen. De meerderheid (90%) mist slechts enkele bouwstenen in hun vaardigheden, maar hoeft niet alles vanaf het begin te leren. Het gros herkende zich daarom niet in de wervingscampagnes die zich toen vooral op leren lezen en schrijven richtten. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en wijzer.

Er zijn o.a. persona’s ontwikkeld, als hulpmiddel om de doelgroep beter te leren kennen. En we ontdekten dat we met camouflageactiviteiten de doelgroep beter bereiken dan met een rechtstreeks aanbod naar een cursus lezen en schrijven.

Er is inmiddels zoveel informatie beschikbaar dat we ons kunnen voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet als je als bibliotheek of DigiTaalhuis aan de slag wilt gaan met het verhogen van je bereik.

In deze publicatie zetten we daarom de belangrijkste onderzoeksresultaten, modellen, strategieën, best practices, initiatieven en activiteiten overzichtelijk voor je op een rij, zodat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. En vooral om je te enthousiasmeren en stimuleren komend jaar (weer) aan de slag te gaan met het verhogen van je bereik, want we hebben nog steeds een lange weg te gaan.

Ook de NT2’er mogen we hierbij niet vergeten. In het bereiken van NT2’ers hebben we namelijk ook zeker nog stappen te zetten.

Uiteraard heeft corona het de afgelopen twee jaar niet makkelijk gemaakt om activiteiten te organiseren, maar laten we er samen naar streven om in 2022 een hoger bereik te creëren en nog meer Brabanders vaardiger te maken. 

Yvonne van den Berg

Projectleider Basisvaardigheden en Leven Lang Ontwikkelen

Naar overzicht Actueel en Blogs >>

Downloads

Bestanden
Hoger_bereik_2022.pdf (pdf, 2.87 MB)