15 december 2015

Samen Slimmer

Cubiss zet werk in 2016 voort met nieuwe werkplannen voor Brabant en Limburg

Cubiss gaat, in opdracht van de provincies Limburg en Brabant, ook in 2016 weer aan de slag met twee nieuwe werkplannen om mensen slimmer te maken, zodat iedereen mee kan (blijven) doen. De wereld verandert; we begeven ons meer in netwerken, we worden steeds digitaler en we organiseren ons anders. Dit is maar een greep uit de vele veranderingen waar we middenin staan, en die veranderingen lijken steeds sneller te gaan. Niet iedereen kan daar gemakkelijk in mee.

Iedereen doet mee
Cubiss gaat aan de slag met de thema’s innovatie van de bibliotheek, het versterken van taalvaardigheid en het vergroten van mediawijsheid. Hiermee wil Cubiss een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en daarmee aan de ontwikkeling van onze maatschappij. Kirsten Sinke, programmamanager Limburg: “Taalvaardigheid is geen vanzelfsprekendheid, in Limburg zijn er al zo’n 160.000 laaggeletterden. Het is waardevol dat de provincie deze problematiek onderschrijft door er in te investeren.”

“Nieuwe tijden vragen nieuwe vaardigheden”, aldus Boudewijn van der Lecq, programmamanager Brabant, “wij zetten daarom sterk in op de 21ste eeuwse vaardigheden, omdat die nodig zijn voor de wereld van morgen.”

Opdracht Brabant
In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Cubiss in 2016 een tweeledige opdracht uit. De eerste opdracht heeft betrekking op de provinciale wettelijke taak en hangt samen met de rol die provincies hebben binnen het bibliotheekstelsel. Deze rol is vastgelegd in de Wet stelsel openbare bibliotheken. Cubiss levert een bijdrage aan de ontwikkeling en de kennis van de Brabantse burger via innovatie van de bibliotheekfunctie en via innovatie van de educatieve functie. Daarnaast werkt Cubiss aan het vergroten van de mediawijsheid van Brabanders en het versterken van de taalvaardigheid.

Opdracht Limburg
Naast de wettelijke taken zet Cubiss in Limburg in op de samenwerking van bibliotheken met het onderwijs waar het gaat om leesbevordering en mediawijsheid, en de meerwaarde van bibliotheken voor het sociaal domein waar het basisvaardigheden voor volwassenen betreft. Op deze manier vergroten de bibliotheken en Cubiss de talige en digitale geletterdheid bij jong tot oud.

Resultaten
Als netwerkorganisatie voert Cubiss beide werkplannen in nauwe samenwerking uit met haar provinciale, nationale en internationale partners. Gedurende de looptijd van het project wordt de branche op de hoogte gehouden, o.a. via de website van Cubiss en via biebtobieb. Wij delen graag onze kennis om samen slimmer te worden.

Contact

Boudewijn van de Lecq, programmamanager Brabantse Netwerkbibliotheek
T 06 20 85 15 61 

Kirsten Sinke, programmamanager Bibliotheeknetwerk Limburg
T 06 81 81 14 30