17 oktober 2021

En de beste voorleesbrugklasser is…

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. Elk jaar strijden brugklassers uit het hele land tegen elkaar om die uiteindelijke titel van de beste voorlezer van Nederland. De wedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen om jongeren aan het lezen te krijgen en vooral te houden.

Meedoen is belangrijk

Read2Me! sluit mooi aan op de Nationale Voorleeswedstrijd voor de bovenbouw van de basisschool. Waar basisscholieren vaak nog graag lezen, verandert dat op de middelbare school zienderogen. Jongeren hebben ineens heel andere dingen aan hun hoofd en lezen minder vaak en minder graag. Daarom is Read2Me! zo belangrijk; het is namelijk meer dan alleen een wedstrijd. Scholen die meedoen aan Read2Me! werken daarmee samen met de plaatselijke bibliotheek aan de leesbevordering en het leesplezier van hun leerlingen. Het belang van én het plezier dat je kunt beleven aan lezen worden op deze manier elk jaar op de kaart gezet in het voortgezet onderwijs.

En dat zorgt voor lezers. Lezers zijn beter in taal, creatiever, fantasierijker en empathischer dan niet-lezers. We zijn het dus aan onze kinderen verplicht om ons best te doen lezers van ze te maken. We bereiden ze daarmee beter voor en geven ze een grotere kans op een interessant, rijk en succesvol leven. Lezers maken kunnen scholen doen door meer aandacht te besteden aan jeugdliteratuur en leesplezier in de klas en door structureel samen te werken met de bibliotheek in de buurt. Read2Me! geeft daartoe laagdrempelig een heel mooie kans.

Nog meer leesbevordering met Read2You

Naast het organiseren van een wedstrijd stimuleert Stichting Lezen het ook dat bibliotheken en scholen meer leesbevorderende activiteiten organiseren om de wedstrijd heen. Zo kunnen scholen een schrijver inhuren voor een gastcollege of voor in de wedstrijdjury. Maar Stichting Lezen heeft ook het project ‘Read2You’ ontwikkeld dat gratis in te zetten is door scholen voorafgaand aan de wedstrijd op school. In deze compacte lessenreeks luisteren jongeren naar een deel van het verhaal Stapelbedbroers, voorgelezen door de schrijver Koos Meinderts. Ook staan ze stil bij het schrijven van een verhaal en hoe een auteur dat doet, leren ze meer over het kiezen en lezen van boeken en ontdekken ze hoe je goed kunt voorlezen. Daarmee is Read2You direct een opmaat voor de voorleeswedstrijd Read2Me!, die in november/december op de scholen start.

Praktisch

Read2Me! bestaat uit vier wedstrijdrondes. De eerste ronde wordt door de school georganiseerd voor alle deelnemende klassen in november/december 2021. De tweede ronde is de bibliotheekronde. Alle schoolwinnaars gaan door naar de tweede ronde die door de bibliotheek in de regio wordt georganiseerd in januari/februari. De winnaar die daaruit komt, gaat naar de provinciale finale in april, georganiseerd door Cubiss. Degene die zichzelf Limburgs / Brabants kampioen mag noemen, gaat door naar de landelijke finale en representeert daar de eigen provincie. De landelijke finale vindt plaats in mei 2022 en wordt georganiseerd door Stichting Lezen.

Meer weten?
Neem contact op met: