19 november 2018

Opleiding basisvaardigheden voor front-office-medewerkers in bibliotheken

Twee Brabantse bibliotheken, Bibliotheek het Markiezaat en Bibliotheek Helmond-Peel, doen mee aan een landelijke pilot ‘Lees en leer in de bibliotheek; de publieksservice en de maatschappelijk educatieve bibliotheek’. Deze bibliotheken maken als eerste gebruik van een nieuwe opleiding basisvaardigheden voor front-office-medewerkers in bibliotheken. Cubiss begeleidt de twee pilots.

De training is ontwikkeld in opdracht van de KB, Kunst van Lezen en de stichting Lezen en Schrijven. Er is sprake van blended-learning. Het traject bestaat uit zelfstudie met behulp van zes e-learning-modules over Boekstart, de Bibliotheek op school en het Sociale domein. De modules worden via een landelijke Moodle in de Bibliotheekcampus (in wording) aangeboden. Daarnaast vinden er vier bijeenkomsten plaats waarin er gereflecteerd wordt op de e-learning-modules, de visie en werkwijze van de eigen bibliotheek, èn de rol van de F.O.-medewerker. De deelnemers krijgen na afloop een certificaat.

Na de afronding van de pilots wordt de training eventueel aangepast en beschikbaar gesteld voor bibliotheken. We zullen er te zijner tijd nader over berichten.

Meer weten?
Neem contact op met: