06 maart 2018

Project ‘Op weg naar werk in Oosterhout’

Een nieuwe toekomst voor nieuwe Oosterhouters

“Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en (vrijwilligers)werk verliezen we bij de integratie van vergunninghouders minder kostbare tijd.”
Uit het WRR-rapport: ‘Geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’, 2015

Uit onderzoek is gebleken dat de integratie en taalverwerving van nieuwkomers het meest succesvol verloopt als de inburgeringscursus wordt gecombineerd met een maatschappelijke activiteit. Nieuwkomers die in Theek 5 hebben deelgenomen aan projecten en workshops, gaven aan graag vrijwilligerswerk te willen doen, maar niet goed te weten waar en hoe te beginnen. Oosterhoutse organisaties, die vervolgens gevraagd werden of ze nieuwkomers als vrijwilliger op zouden willen nemen, reageerden enthousiast. Vandaar dat Theek 5, met ondersteuning van Cubiss, bij het Oranje Fonds een subsidieaanvraag indiende om nieuwkomers te kunnen begeleiden bij de stap naar vrijwilligerswerk. De aanvraag werd gehonoreerd.

Aftrap

op weg naar werk deelnemende organisaties.jpgMaandagavond 26 februari 2018 was de aftrap van het project. De opkomst was overweldigend. Theo Peeters, directeur van Theek 5 en de wethouder van gemeente Oosterhout openden de avond. Na de pauze stelden de representanten van de vrijwilligersorganisaties (waar de nieuwkomers vrijwilligerswerk gaan doen) zich voor door middel van een elevator pitch. Juan Khalaf van Theek 5 was zeer streng op de 3 minuten! Een aantal moedige nieuwkomers durfden zich ook (in het Nederlands!) voor te stellen. De eerste matches tussen vrijwilligersorganisaties en nieuwkomers kwamen toen al tot stand. Het laatste kwartier werd er vooral genetwerkt. De vloer was vrij voor de mensen van vrijwilligersorganisaties en de nieuwkomers om nog meer matches tot stand te brengen. En dat gebeurde.

De aankomende weken zorgen Theek 5 en Cubiss ervoor dat er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de partijen en om ook de laatste organisaties en nieuwkomers aan elkaar te matchen.

Looptijd

De looptijd van dit project is een jaar. Medewerkers van Cubiss en Theek 5 gaan tijdens het project tenminste één keer bij de organisaties op bezoek om te kijken hoe het gaat met de nieuwkomer en het vrijwilligerswerk. Voor extra begeleiding kunnen de begeleiders van de nieuwkomers altijd terecht bij het Taalhuis van Theek 5 en/of welzijnsorganisatie Surplus.

Evaluatie

Aan het einde van het project, begin 2019, wordt in aparte bijeenkomsten met zowel de betrokken organisaties als met de nieuwkomers geëvalueerd en worden kennis en ervaringen gedeeld. Als blijkt dat de aanpak succesvol is, wil Cubiss het project ook bij andere geïnteresseerde Brabantse bibliotheken uitrollen en wordt besloten of de pilot een vast onderdeel in de programmering van Theek 5 wordt.

We houden je graag op de hoogte van de voortgang. Heb je vragen, neem contact op met Juan Khalaf (j.khalaf@theek5.nl) of Nieke Geschiere (n.geschiere@cubiss.nl).

 

 

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.