18 december 2018

Op naar 2019! 

Als je vooruitkijkt naar een nieuw jaar dan denk je ook altijd even aan waar je vandaan komt. In 2018 hebben we met de Brabantse Netwerkbibliotheek veel stappen gezet. Stappen die het mogelijk maken om ook in 2019 weer verder te kijken. En zo zie je vaak dat de ene ontwikkeling weer tot een volgende leidt. De eerste lichting Community Librarians is in november afgestudeerd, de tweede lichting volgt eind 2019. En op basis van de ervaringen die we hierin met elkaar hebben opgedaan, starten we in 2019 met een leiderschapstraject waarin de nieuwe uitdagingen van het management van de bibliotheek centraal staan. Dit combineren we met het versterken van de mogelijkheden om als bibliotheek je maatschappelijke impact te bepalen. En daar het goede verhaal bij te houden. 

De rol van de bibliotheken richting het onderwijs blijft zich ontwikkelen. Steeds meer basisscholen doen mee aan De Bibliotheek op school en de uitbreiding naar het voortgezet onderwijs vordert gestaag. Daarnaast ontstaan er ook steeds meer mogelijkheden in het mbo om met leesbevordering aan de slag te gaan. Het belang van aandacht voor taalvaardigheid, preventief en curatief, staat steeds nadrukkelijker op de (politieke) agenda. Ook tijdens de komende verkiezingen voor Provinciale Staten zal dit onderdeel zijn van verschillende verkiezingsprogramma’s, want taal- en leesvaardige Brabanders leveren een grotere maatschappelijke bijdrage. 

Ook groeit de aandacht voor het belang van digitale geletterdheid. Binnen het onderwijs, waar we in 2019 ook weer meer scholen bewust zullen maken van het belang van beleid op het gebied van o.a. mediawijsheid, ook met het oog op het komende Curriculum 2020, en binnen het hele maatschappelijke veld. Want de toenemende digitalisering van de maatschappij zorgt ook voor problemen bij Brabanders die minder goed mee kunnen in deze ontwikkeling. 

Met elkaar zetten we elke dag opnieuw stappen om Brabant en de Brabanders weer een beetje mooier en slimmer te maken. Mede namens alle collega’s wil ik iedereen bedanken die hier in 2018 aan heeft bijgedragen. Ik hoop en verwacht dat we ook in 2019 veel mooie resultaten neerzetten met elkaar! 

Boudewijn van der Lecq, Programmaleider Cubiss Brabant