13 oktober 2017

Hulp gevraagd bij onderzoek Vrijwilligers in de bibliotheekbranche

Graag vragen wij uw medewerking bij een belangrijk thema: de positie van vrijwilligers in de branche.

De professionele bibliotheekvoorziening wordt gemaakt door het samenspel van betaalde beroepskrachten en vrijwilligers. Dit samenspel roept vragen op en brengt kansen met zich mee. 

SBW logo.jpgStichting BibliotheekWerk (SBW) liet in 2014 en 2017 een onderzoek uitvoeren over Vrijwilligers in de branche. De hoge respons, 81%, laat zien dat het onderwerp leeft en actueel is.

Maar, met cijfers alleen zijn we er niet. We hebben verdieping en duiding van de cijfers uit het onderzoek nodig. Cubiss voert dit verdiepende onderzoek uit in opdracht van SBW. Dit onderzoek bestaat uit een korte verdiepende vragenlijst (deze volgt in week 43) en een aantal focusgroepen.

U kunt helpen!

 

Door met betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar het onderwerp krijgen we een completer beeld van de stand van zaken van vrijwilligers in de bibliotheekbranche. Er worden daartoe focusgroepen opgesteld van directeuren/managers, coördinatoren vrijwilligers, OR/PVT-leden en medewerkers van bibliotheken. Wij stellen het zeer op prijs als u wilt deelnemen aan deze eenmalige sessie.

Met uw inzicht, aanvullingen en mening kunnen we het onderzoek completeren. De resultaten zijn belangrijk voor de branche als geheel, maar zeker ook voor de individuele bibliotheken en voor medewerkers en vrijwilligers. Begin 2018 worden de uitkomsten met u gedeeld.

De focusgroepen vinden plaats op:

  • Dinsdagmorgen 14 november van 10 tot 12 uur voor coördinatoren vrijwilligers
  • Maandagmorgen 27 november van 10 tot 12 uur voor OR of PVT-leden leden
  • Maandagmiddag 27 november van 13 tot 15 uur voor medewerkers
  • Woensdagmorgen 29 november van 10 tot 12 uur voor management

Interesse om mee te praten?

Elke focusgroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. We zijn op zoek naar een mooie mix; dus of u bij een grote of kleine bibliotheek werkt, met veel of weinig vrijwilligers (samen)werkt – u bent welkom.

Heeft u interesse om bij te dragen? Fijn! We laten aan u over bij welke focusgroep u aan wilt sluiten. Wij verzoeken u wel om uw functie hierin leidend te laten zijn en niet de datum; de vragen en de invalshoek worden namelijk aangepast per focusgroep.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en wordt anoniem verwerkt in de onderzoeksrapportage.

Bijzonderheden:

  • Aanmelden graag voor donderdag 26 oktober 2017.
  • ​De bijeenkomst duurt twee uur.
  • U hoeft zich niet voor te bereiden hiervoor. 
  • De focusgroepen vinden plaats bij de VOB, Hamburgerstraat 28a in Utrecht. Goed bereikbaar met OV.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan een focusgroep of wilt u meer informatie, stuur een mail aan Yvonne van Bijnen via y.vanbijnen@cubiss.nl.

Graag tot dan!

Meer weten?
Neem contact op met: