30 september 2019

Nieuwe Subsidieregeling Digitale inclusie

De subsidieregeling voor het programma Digitale inclusie is gepubliceerd. Aanvragen kan tot en met 11 oktober 2019. Je kunt starten met het Informatiepunt in 2020 of 2021, maar je wordt wel geacht nu al subsidie aan te vragen. Lees hier meer over de regeling.

De volgende voorbeelddocumenten zijn in samenwerking met de KB door ons opgesteld:

Heb je vragen of kun je wel wat begeleiding bij je aanvraag gebruiken, neem dan contact op met projectleider Limburg Ivette Sprooten of projectleider Cubiss Brabant Yvonne van den Berg.

Tijdens de Informatiebijeenkomst Informatiepunt Digitale Overheid op 17 september 2019 kwamen zaken aan de orde als: de subsidieregeling, wanneer kun je starten, ondersteuning en dergelijke. Er was veel gelegenheid om vragen te stellen. 

Op 1 juli 2019 verrichtte Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de feestelijke opening van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo. Klik hier voor meer informatie.