19 maart 2019

Nieuwe Stimulering-, Pilot en Impulsregelingen beschikbaar

BoekStart | de Bibliotheek op school (po - vo - mbo)

Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2019 stelt Kunst van Lezen ieder schooljaar stimuleringsgelden ter beschikking aan kinderopvangorganisaties, consultatiebureaus, scholen, bibliotheken en POI’s. Directies en educatiespecialisten van Brabantse en Limburgse bibliotheken zijn via email/nieuwsbrief geïnformeerd over deze beschikbare gelden en kunnen vóór de aangegeven data hun interesse voor deelname kenbaar maken.

De regelingen op een rij:

1. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Regulier

Deze Stimuleringsregeling 2019 is bedoeld voor basisbibliotheken die nog niet met BoekStart in de Kinderopvang werken of die in een nieuwe gemeente voor het eerst BoekStart in de Kinderopvang invoeren.

Budget:

 • Er is € 2.500 (incl. btw) per kinderopvanglocatie beschikbaar.

Lees hier verder.

 

2. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Breed

Een brede stimuleringsregeling, bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de Kinderopvang in alle locaties van één kinderopvangorganisatie tegelijkertijd opzetten. Of voor basisbibliotheken die in één gemeente BoekStart in de Kinderopvang voor alle kinderopvangorganisaties tegelijk opzetten.

Budget:

 • Er is € 400 (incl. btw) per kinderopvanglocatie beschikbaar voor de basisbibliotheek, ten behoeve van het opleiden van een voorleescoördinator.

Lees hier verder.

 

3. Stimuleringsregeling BoekStartcoach

De Stimuleringsregeling 2019 is bedoeld voor de implementatie van de BoekStartcoach door basisbibliotheken op consultatiebureaus.

Budget

 • Er is € 5.000 (incl. btw) per startende pilot (per consultatiebureau) beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en uren voor de BoekStartcoach.

Lees hier verder.

 

4. Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school po

Deze Stimuleringsregeling 2019 is bedoeld voor die basisbibliotheken die binnen een gemeente nog niet of pas met één school met de aanpak de Bibliotheek op school werken. De regeling is bedoeld om de deelname binnen deze gemeenten nadrukkelijk te stimuleren. Er is budget beschikbaar voor maximaal 34 scholen (landelijk) die willen starten met deze aanpak.

Budget:

 • Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist).
 • Er wordt een signingpakket beschikbaar gesteld.

Lees hier verder.

 

5. Impulsregeling de Bibliotheek op school po

De Impulsregeling 2019 is bedoeld om basisbibliotheken die al met de Bibliotheek op school werken een impuls te geven om nog meer scholen met deze aanpak aan zich te binden. De scholen komen in aanmerking als er in het werkgebied van de basisbibliotheek/gemeente minstens 1 de Bibliotheek op school-school is opgezet. Er is budget beschikbaar voor 100 nieuwe scholen (landelijk). De verdeling van het aantal scholen over de provincies staat vermeld in het reglement, voor Limburg 7 en voor Brabant 13 basisscholen. Binnen de provincie wordt dit aantal verdeeld.

Budget:

 • Er is € 1.500 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving.
 • Er wordt een signingpakket beschikbaar gesteld.

Lees hier verder.

 

6. Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school vo

De Stimuleringsregeling 2019 is bedoeld voor basisbibliotheken die met de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs (gaan) werken. Er is budget beschikbaar voor maximaal 25 scholen. 

Budget:

 • Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving (€ 800,-) en personele kosten (€ 2200,-, leesconsulent en onderwijsspecialist).
 • Er wordt € 1450,- (incl. btw) per school beschikbaar gesteld in de vorm van een signingpakket en de training Leesbevordering in het vmbo werkt voor het docententeam.

Lees hier verder.

 

7. Pilotregeling mbo en de Bibliotheek op school 2019

De pilotregeling is bedoeld voor de samenwerking tussen de Bibliotheek en het mbo binnen de aanpak de Bibliotheek op school. Voor Bibliotheken en scholen die al in een vergevorderd stadium van mogelijke samenwerking zijn is er de mogelijkheid om vóór 15 april een aanvraag in te dienen. Anderen kunnen nog tot 1 juni een aanvraag indienen. Bibliotheken en scholen die al eerder deelnamen aan een regeling kunnen opnieuw een aanvraag indienen. Voorwaarden zijn dan het kunnen voorleggen van een samenwerkingsovereenkomst van drie jaar en een andere insteek van de nieuwe samenwerking waarvoor een pilot aanvraag wordt ingediend. Bijvoorbeeld door samenwerking met andere opleidingen of specifiek gericht op samenwerking met Boekstart en de opleiding Pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent. Er is budget beschikbaar voor max. 7 aanvragen. Bij een totaal van meer dan zeven aanvragen, krijgen pilots die nog geen pilot bijdrage hebben gehad voorrang in de toekenning.

Budget:

 • Er is € 7000 (incl. btw) per school én bibliotheek gezamenlijk beschikbaar, bedoeld voor personele bezetting, leesomgeving en promotionele activiteiten.
 • Er is altijd sprake van cofinanciering door school en bibliotheek.

lees hier verder:

-Pilotregeling

 

Aanvraagtermijn voor alle regelingen

Uw interesse voor deelname aan deze regelingen, kunt u tot 1 mei 2019 kenbaar maken bij de adviseurs van Cubiss: Pascalle Haenen (regelingen voor Limburg) Marloes Antens (BoekStart - Brabant), José Peijen (de Bibliotheek op school po - Brabant) en Arabella Broers (de Bibliotheek op school vo & mbo - Brabant). Kunst van Lezen zal in overleg met Cubiss bepalen welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor de verschillende stimuleringsregelingen. Cubiss (POI voor Limburg en Brabant) is aanvrager van de regelingen en moet vóór 6 mei 2019 de aanvraag indienen bij Kunst van Lezen.

Let op: voor de mbo-regeling geldt dat aanvragers in een vergevorderd stadium de aanvraag vóór 15 april 2019 moeten doen, anderen moeten dit vóór 1 juni 2019 doen. In beide gevallen is Cubiss (POI voor Limburg en Brabant) aanvrager.

 

Meer weten?
Neem contact op met: