03 februari 2020

Nieuwe podcast: Leesbeesten en Luistervinken

Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. Net als praten over boeken en verhalen. En al helemaal als je dat als kind kan doen met je favoriete kinderboekenschrijver. Cubiss maakt samen met Radiorakkers een nieuwe serie kinderpodcasts. De pilotopnames met niemand minder dan Paul van Loon zitten erop. Benieuwd naar het resultaat? Luister vanaf 1 maart naar de kinderpodcast Leesbeesten en Luistervinken! Een podcast waarin kinderen in gesprek gaan met kinderboekenschrijvers

De leesmotivatie en –plezier van leerlingen daalt en dat heeft invloed op de leesvaardigheid. Die trend moeten we zien te keren met een offensief. Een goed voorbeeld doet namelijk goed volgen. Want lezen leer je door voorgelezen te worden en door zelf te lezen. Daarom maken we dit jaar nog meer kinderpodcasts op Brabantse locaties zoals de Bibliotheek of boekhandel, met kinderen én met Nederlandse illustratoren en schrijvers van kinderboeken.

Werken aan taal en media 
Tijdens het maken van de podcast over lezen, werken de kinderen ook aan andere vaardigheden. Bijvoorbeeld aan hun mondelinge taalvaardigheid want je gaat doelbewust met spreken en luisteren aan de slag.  Ook digitale vaardigheden komen aan bod. Zeker bij de makers, die niet alleen de knoppen bedienen maar ook moeten nadenken over de vragen die ze gaan stellen. Maar ook in de klassen die straks met de podcast aan de slag gaan. Ieder podcast krijgt namelijk een eigen lesbrief waarin leesplezier, taalvaardigheid en digitale geletterdheid aan bod komen. 

Meer weten? Neem contact op met Ingrid de Jong via i.dejong@cubiss.nl 

IMG_8728.jpg

kinderpodcast lblv paul van loon 1.jpg

 

Meer weten?
Neem contact op met: