05 augustus 2019

Nieuw in Brabant, en dan?

Hoe is het om als niet-Nederlander naar Brabant te verhuizen? Waar loop je in het dagelijks leven tegenaan?

Het projectteam Versterken taalvaardigheid zet zich in opdracht van de provincie Brabant in om taalvaardigheid in Brabant te bevorderen. Het project kreeg daarbij drie extra aandachtsgebieden van de provincie, waaronder 'Nieuwe Brabanders'. Nieuwe Brabanders zijn niet in Nederland geboren, maar hier op latere leeftijd gekomen. Ze zijn hier om verschillende redenen. Het gaat om expats, vluchtelingen, arbeidsmigranten, statushouders. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Hoe maak je deel uit van de samenleving als je er geboren bent? Waar loop je tegen aan? En wat heb je nodig van anderen om deel te kunnen nemen?

We hebben enkele mensen geïnterviewd. De komende weken publiceren we steeds een nieuw portret. Lees de bijzondere verhalen:

Teksten: Tefke van Dijk
Fotografie: Vincent Moll

Deze reeks kennismakingen is gestart met taalambassadeurs. Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen. Zij werken met laaggeletterden of waren zelf laaggeletterd en weten als geen ander hoe belangrijk taal is om mee te komen in de samenleving. De verhalen van de taalambassadeurs zijn gebundeld in een boekje. Bekijk de filmpjes van taalambassadeurs en luister naar hun verhalen op de website van Letterliefde in Parkstad, voor alle mensen uit Parkstad die beter willen kunnen lezen en schrijven.