21 september 2017

MST: Samen mensen in beeld houden

Een bijzondere organisatie én lid van het taalnetwerk Midden-Brabant in the spotlight

Het Taalnetwerk Midden-Brabant bestaat sinds 2015 en wordt in de kern gevormd door de partners ROC-Tilburg, Bibliotheek Midden-Brabant, Welzijnsorganisatie Contour de Twern en MST | Mensen in beeld houden (kortweg: MST).  Sinds 2015 zijn er vier Taalhuizen geopend in de regio Midden-Brabant.  Voor 2017 en 2018 is de ambitie om meerdere Taalhuizen te openen.
Het MST heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van non-formele educatie. Sinds 2016 is één van de vier Midden-Brabantse Taalhuizen in het MST gevestigd.

Een duurzaam maatschappelijk experiment
Het MST werd eind jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht door twee Tilburgse congregaties: de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en de Dochters van O.L.V. van het Heilig Hart (FDNSC). Een aarzelend begin groeide uit tot een uniek centrum waarin men de hartslag van de Tilburgse samenleving voelt. Het MST is een maatschappelijke aanlegsteiger; een sociaal knooppunt waar vrijwilligers, cursisten, cliënten en passanten met uiteenlopende leefwerelden elkaar dagelijks treffen.

Maatschappelijke aanlegsteiger
‘Meedoen’ in de samenleving is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Zo kan laaggeletterdheid je parten spelen. De lat ligt immers hoog. Lezen, schrijven en rekenen zijn slechts een deel van de basisvaardigheden die je nodig hebt. Naast het opdoen van sociale vaardigheden moeten mensen zich ook online kunnen redden; contacten met de bank, de woningcorporatie, de gemeente en andere instellingen verlopen digitaal. Lukt je dat niet dan ontstaat er een aaneenschakeling van misverstanden en problemen. Hierdoor raken mensen geïsoleerd en haken zij af. Er zijn grote groepen mensen die op achterstand staan. Is het niet door laaggeletterdheid of door een ‘rugzak’, dan wel door pech, gemiste kansen of frustraties. Deze groepen zijn minder zelfredzaam en daardoor kwetsbaar.

Het MST is er juist voor deze mensen in Tilburg. Met inzet van professionals en veel vrijwilligers zijn zij een ‘maatschappelijke aanlegsteiger’ waar passanten met uiteenlopende leefwerelden elkaar treffen.

De huiskamer heeft een belangrijke functie binnen het MST, als ontmoetingsplaats en als vindplaats voor sociaal kwetsbare mensen. Middels inclusieve gastvrijheid sluit men aan bij de bezoekers die kampen met sociale en/of  psychiatrische problemen.

Onderwijs in sociale context
MST creëert een (informele) onderwijssetting met herkenbare kaders voor de vrijwillige docenten en voor de deelnemers. Deze onderwijssetting wordt nadrukkelijk uitgevoerd in een sociale context met een groot aantal activiteiten buiten het educatie-aanbod. Deze omgeving nodigt uit tot participatie, groepjes deelnemers koken  iedere dag een warme maaltijd die in lunchtijd tegen een klein bedrag wordt aangeboden. MST  is oefenplek voor de deelnemers (keuken, gastvrijheid etc.) en biedt gelegenheid tot ondersteuning, ook door samenwerking met organisaties uit het sociaal domein zoals bijvoorbeeld het Instituut Maatschappelijk Werk in Tilburg.

De locatie is zeer toegankelijk, heeft een groot bereik en werkt met relatief lage kosten.

MST zelf noemt hun aanpak een eigenwijze; er wordt altijd wel een route gevonden om aan te kunnen sluiten bij de meest kwetsbaren en zoals ze het zelf zeggen: ‘’wij hebben of maken een omgangsregeling met de problemen waar mensen mee binnen komen’’.

Vrijwilligers
Uitgezonderd de coördinatie- en directiefunctie werken alle medewerkers van het MST op vrijwillige basis. Hierop is consequent geïnvesteerd en hier wordt niet van afgeweken. Uitgangspunt van het aanbod is dan ook dat ook de deelnemers vrijwillig aanwezig zijn. In de visie van het MST heeft iedereen unieke kwaliteiten en door middel van een interne opleiding worden mensen begeleid en getraind om de lessen en begeleiding te kunnen geven. Levenservaring en houding zijn vaak veel belangrijker om bij de deelnemers te kunnen aansluiten dan een opleiding. Ruim 190 vrijwilligers zijn actief binnen het MST als gastvrouw/-heer of als docent, waardoor het MST een vrijwilligersorganisatie is met professionals.

Educatieve activiteiten
Jaarlijks maken ruim 700 cursisten gebruik van het brede educatieve aanbod gericht op het aanleren van basisvaardigheden, taal (NT1 én NT2), rekenen en digitale vaardigheden. Non-formeel leren is laagdrempelig, de behoefte en de vraag staan centraal. Non-formeel leren is bij uitstek geschikt om laagopgeleide mensen verder te scholen. Mensen worden binnen het MST zo mogelijk doorgeleid naar maatschappelijke participatie, opleidingen en arbeidsparticipatie. MST is één van de partners in het gemeentelijke programma Meedoen en Sociale Stijging, gericht op (arbeids-)participatie van kwetsbare mensen.

Met het programma Motief is er een aanbod voor laagopgeleide autochtone Nederlanders.

Eind 2016 ontving MST als eerste organisatie in Nederland het kwaliteitscertificaat non-formeel leren, een gezamenlijk initiatief van Stichting Blik op Werk en Stichting Lezen & Schrijven. Naast het stimuleren van kwaliteit, kunnen vrijwilligersorganisaties met de kwaliteitscertificering vanuit een objectieve maat transparant zijn over de kwaliteit van hun diensten.

Voor de deelnemers van de taalactiviteiten betekent het dat het leren van de taal onderdeel uitmaakt van hun totale ontwikkeling. En dat er soms weleens wordt geadviseerd eerst andere zaken op orde te krijgen alvorens de taal te leren. Of dat er gelijktijdig een begeleidingstraject start om iemand meer sociale vaardigheden bij te brengen zodat de taal ook kan landen. De deelnemers worden geplaatst in groepen die zoveel mogelijk aansluiten bij hun leerwensen en -capaciteiten. De meeste deelnemers komen voor een NT2 traject maar steeds vaker zien ze bij het MST ook vragen naar ondersteuning bij (digi)taalvaardigheden door autochtone mensen. Ook hiervoor geldt dat maatwerk wordt geboden.

Juist de aandacht voor en betrokkenheid bij alle andere zaken dan die waar mensen in eerste instantie voor binnen komen, evenals kernwaarden als gastvrijheid, vriendelijkheid, deskundigheid en improvisiesatiebereidheid blijken waardevast te zijn en maken dat er al jaren een constante stroom is aan deelnemers. Waarvan velen resultaten behaald hebben en vaak ook in beeld blijven omdat ze met regelmaat terugkomen voor een kop koffie of een goed gesprek.

 

Adresgegevens:
MST | Mensen in beeld houden
Gasthuisring 54a
5041 DT Tilburg
013-5800855
www.menseninbeeldhouden.nl

 

 

Meer weten?
Neem contact op met: