Datum

Merkstrategie bibliotheken

Op 4 en 12 juli 2022 organiseerde Cubiss workshops voor alle marketing- en communicatiemedewerkers van de bibliotheken in Brabant, Utrecht, Limburg en Zeeland. Drie onderwerpen kwamen aan bod: de nieuwe huisstijl, de nieuwe afspraken rondom CPNB-campagnes en de provinciale IDO-campagne. 

Workshop

Tijdens de workshop in Weert op 4 juli 2022 en Roosendaal op 12 juli 2022 zijn de deelnemers meegenomen in de volgende onderwerpen:

  • Opfris: kern van de merkstrategie
  • De belangrijkste inzichten uit de merk imagometing
  • Stand van zaken verrijking huisstijl
  • Nieuwe afspraken CPNB en werkwijze
  • Doorkijk naar komend jaar
  • Tot slot: IDO-campagne Zuid

De powerpointpresentatie van Cyril Crutz vind je hier.

Managementsamenvatting merkimago de Bibliotheek

Eind 2021 zijn de uitkomsten gepresenteerd van een omvangrijk imago-onderzoek van het merk de Bibliotheek. Dit onderzoek is gedaan op initiatief van de commissie Marketing van de VOB. De resultaten van dit landelijk representatieve onderzoek vormen een belangrijk fundament onder (en toetsing van) de nieuwe merkstrategie. Ze maken daarnaast inzichtelijk langs welke communicatieve paden we de weg van 4 miljoen leden naar 8 miljoen gebruikers het beste kunnen doorlopen. Lees hier de managementsamenvatting.

Nieuwe strategie

In 2021 heeft de marketingcommissie van de VOB een nieuwe merkstrategie ontwikkeld. De kern van de merkstrategie is om met elkaar de brede rol van de bibliotheek in de samenleving zichtbaar te maken en uit te dragen. Altijd ingebed in de lokale context, maar wel herkenbaar als één gezamenlijk, sterk verhaal.
Lees de merkgids 2021.

Meer informatie

Bibliotheken uit Brabant kunnen terecht bij Milja de Vries, adviseur marketing en communicatie bij Cubiss Brabant
Bibliotheken uit Limburg kunnen terecht bij Renée de Kruif, adviseur communicatie bij Cubiss Limburg
Bibliotheken uit Utrecht kunnen terecht bij Joost Zijderveld, j.zijderveld@biscutrecht.nl 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>