Datum

Meld je innovatieproject aan en breng het verder!

In het hele land wordt er geïnnoveerd binnen de bibliotheken. Van kleine pilots tot grote samenwerkingsverbanden en alles daartussen. Tijd om deze vernieuwingen te oogsten. Heb jij een mooi innovatieproject? 
Meld je innovatie aan vóór 1 juni 2023 via Innovatiebieb.nl, dan komt jouw project in aanmerking voor opschaling door een landelijk fieldlab.
Meld je innovatie aan vóór 15 mei 2023 via 
Innovatiebieb.nl, dan maak je ook kans op de Nieuwe Oogsten Innovatie Publieksprijs!

Oogsten is ophalen wat er waar gebeurt om zo te komen tot inspiratie, overzicht, samenwerkingen en opschaling. Zo brengen we verbinding tot stand tussen al die vernieuwingen.

Hoe moet je plan eruit zien?

Je innovatie hoeft nog geen uitgewerkt initiatief te zijn. We vragen een beschrijving van je project, het doel, de doelgroep(en), hoe dit aansluit op de opgaven uit de Netwerkagenda en hoe we jouw idee eventueel verder kunnen helpen. Daarnaast willen we graag van je weten of je je project in aanmerking wil laten komen voor verdere uitwerking en verspreiding in een landelijk fieldlab én je kunt aangeven of je kans wil maken op de innovatie publieksprijs die wordt uitgereikt tijdens de landelijke innovatiedag. Alle organisaties binnen de bibliotheeksector mogen innovaties indienen. Alle innovatieve projecten krijgen een plek op Innovatiebieb.nl, zodat de ideeën en  projecten voor iedereen beschikbaar blijven en we met elkaar innoveren in de bibliotheken kunnen vormgeven en inspiratie, ervaringen en kennis kunnen delen.

Wil je kans maken op een plek in een van de Fieldlabs?

Meld je project aan vóór 1 juni en maak kans op een plek in een van de Fieldlabs. Gebruik hiervoor het formulier op Innovatiebieb.nl, dan zorgen wij dat jouw input meegaat in de landelijke oogst.

Wil je ook kans maken op de Nieuwe Oogsten Innovatie Publieksprijs?

Meld dan je project aan vóór 15 mei. Alle nieuwe inzendingen tot die datum nemen we mee naar de landelijke innovatiedag op 24 mei. Daar reiken we de innovatie publieksprijs uit: bezoekers van de innovatiedag mogen stemmen op het meest inspirerende initiatief!
De winnaar ontvangt ondersteuning van een professionele innovatiecoach en € 3.000,- om de innovatie verder te brengen. De tweede prijs waar je kans op maakt bestaat uit twee tickets voor het innovatiefestival
Chaos in de orde (dat plaatsvindt op 11 november 2023) en de derde prijs betekent dat je naar huis gaat met een innovatie-boekenpakket!
Bij de ideeën en projecten die je (voor 15 mei) indient op Innovatiebieb.nl kun je aangeven of je in aanmerking wil komen voor deze publieksprijs. Wie gaat winnen wordt bepaald door de bezoekers van de innovatiedag. De sluitingsdatum van 15 mei betekent overigens niet dat je geen innovaties meer kunt inbrengen. Daarvoor kun je 365 dagen per jaar terecht op Innovatiebieb.nl.

De landelijke innovatiedag

Op 24 mei vindt de landelijke innovatiedag ‘Het nieuwe oogsten’ plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. Alle bezoekers kunnen stemmen op de inzendingen die we hebben ontvangen voor de ‘Nieuwe Oogsten Innovatie Publieksprijs’, die aan het eind van de dag wordt uitgereikt.

Wat je verder kunt verwachten van de landelijke innovatiedag? Samen met bureau Wielinq bepalen we de grotere thema’s achter alle innovatie-ideeën: wat is de rode draad, de grote lijn en waar willen we als sector naartoe innoveren? Lokale innovaties met mogelijk landelijke impact presenteren zich aan thematische netwerktafels waar bezoekers kunnen aanschuiven om vragen te stellen, mee te praten en hopelijk geïnspireerd te raken.

Ook de landelijke fieldlabs presenteren zich: wat zijn fieldlabs, wat is er tot nu toe bereikt en waar willen we naartoe? Innovatieve initiatieven met potentieel grote impact kunnen worden ondersteund vanuit landelijke fieldlabs. De fieldlabs helpen met onderzoeken, uitvoeren van pilots en het opschalen van innovaties.
Meer weten over de landelijke innovatiedag? Kijk dan hier >>

En dan?

Uit de landelijke oogst op Innovatiebieb.nl stelt de Stuurgroep Fieldlabs een longlist samen. Begin juni ontvangen de inzenders van de geselecteerde innovaties een uitnodiging om hun idee verder uit te werken en/of toe te lichten. De stuurgroep Fieldlabs stelt daarna een shortlist samen van innovaties op die geschikt zijn om binnen een landelijk Fieldlab verder te ondersteunen. Hierbij wordt gekeken naar de potentie van de innovatie, maar ook naar fases in het innovatieproces, regionale spreiding en verdeling van budgetten. De projecten op de shortlist worden uitgenodigd om op 26 juni een pitch te houden waarna op 1 juli bekend wordt gemaakt welke innovaties worden ondersteund vanuit een van de Fieldlabs.

De afgelopen maanden is gewerkt aan onder meer het aanpassen van de website innovatiebieb.nl, het platform waarop alle bibliotheekinnovaties worden geïnventariseerd en het inrichten van een keuzeproces voor kansrijke ideeën. 

Meer informatie

Neem contact op met Pepijn Lemmens, adviseur bij Cubiss. Of met de projectleider van de innovatiedag, Michel Schuil, michel@bbld.nl.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>