Blog

Mediagebruik in het gezin tijdens corona

Het Iene Miene Media  flitsonderzoek

Vlak voor de Corona-crisis uitbrak in Nederland, hebben ruim 1.000 ouders met jonge kinderen meegedaan met het jaarlijkse Media Ukkie onderzoek van Netwerk Mediawijsheid. Vanwege de thuisblijf-maatregelen is er een aanvullend flitsonderzoek gedaan naar het mediagebruik bij gezinnen in tijden van de lock-down. De belangrijkste resultaten op een rijtje:

Thuisblijven verhoogt beeldschermtijd

Uit het Iene Miene Media-flitsonderzoek blijkt dat jonge kinderen (0 t/m 6 jaar) gemiddeld 2,5 uur besteden aan beeldschermmedia sinds de Corona-crisis. Dat is bijna een uur meer dan normaal. Vooral het kijken van filmpjes is toegenomen, van 84 naar 114 minuten per dag. Opvallend is de stijging in mediagebruik bij 5- tot 6-jarigen. Al is dit deels te verklaren aan schoolwerk dat nu via schermen plaatsvindt.

Veel ouders werken nu thuis. In het onderzoek komt naar voor dat zij blij zijn met media om zo de kinderen bezig te houden. Het blijkt dat ouders door het binnen blijven, minder streng omgaan met mediagebruik van hun kinderen. Door het vele samen thuis zijn, zien ouders echter ook beter hoe hun kinderen met media omgaan. Ouders uit het onderzoek geven aan zich meer zorgen te maken over de online veiligheid van hun kind.

Rol van de bibliotheek

Al met al suggereren de resultaten dat een deel van de ouders niet specifiek aandacht legt op mediaopvoeding. Bibliotheken en andere instellingen kunnen een belangrijke rol spelen om ouders en opvoeders weg te wijzen in media. Juist nu activiteiten niet door kunnen gaan op school, kinderdagverblijf of in de bibliotheek, kunnen bibliotheken hun onlinekanalen in zetten om hun eigen aanbod en kunde onder de aandacht te brengen bij ouders en opvoeders. Denk aan adviezen over geschikte media, schermtijden en inspirerende voorbeelden rond mediagebruik in het gezin.

Inspiratie mediaopvoeding jonge kind

Afsluitend nog een paar inspiratietips rond mediaopvoeding voor het jonge kind:

  • De mediaopvoeding voor het jonge kind actiegids voor bibliotheken. 
  • De vernieuwde brochure ‘Spelend leren’ met daarin o.a. hoe je digitale prentenboeken inzet en boeken verbindt met film en spel. 
  • MediaSmarties: een online mediagids waar je objectieve en betrouwbare informatie kunt vinden over de inhoud en geschiktheid van mediaproducten
  • De Mediawolk flyer om binnen het gezin (met jonge kinderen) in gesprek te gaan over het gebruik van media. 
  • De Schermwijzer, een toegankelijk praktisch boek over mediagebruik voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar. 
  • De totaalaanpak mediaopvoeding helpt bibliotheken na te denken over een totaalaanpak van mediaopvoeding waarin taal én media hand in hand gaan.

Bekijk de volledige onderzoeken >>

Bekijk het Iene Miene Media onderzoek.png

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Laatste blogs van Mirjan Albers