Datum

Mede Klinkers - van laaggeletterd naar geletterd

Binnen het Brabantse project Versterken taalvaardigheden zoeken we voortdurend naar geschikte kanalen om laaggeletterden en hun toeleiders te bereiken. We kwamen uit bij de lokale omroep: Omroep Tilburg.

Omroep Tilburg was zeer geïnteresseerd en heeft direct een concept bedacht: Mede Klinkers, een programma rondom laaggeletterdheid. Elke aflevering bestaat uit een reeks portretten van mensen uit Tilburg en omgeving die hun laaggeletterdheid hebben overwonnen of daarmee bezig zijn.

Partners

Cubiss leverde de informatie rondom de problematiek van laaggeletterdheid. De interviewers namen dit mee in hun vraagstelling en benadering. Ook Taalnetwerk Midden-Brabant werd benaderd. Zij heeft haar taalleerders gevraagd om mee te werken aan het programma en hun ervaringen te delen. Daar is enthousiast op gereageerd.

Positieve insteek

Mede Klinkers brengt laaggeletterdheid in beeld, bewust op een positieve manier. Vooral trotse mensen komen in beeld. Mensen die blij zijn dat ze de stap hebben genomen om aan hun laaggeletterdheid te werken.

Door interviews en het meelopen tijdens een werkdag ziet de kijker met eigen ogen wat de problemen zijn waar laaggeletterden tegenaan lopen.

Iedere aflevering eindigt met een verwijzing naar waar je terecht kunt om van ‘laaggeletterd naar geletterd’ te komen.

Mede Klinkers geeft informatie, stimuleert om te werken aan geletterdheid, geeft hoop en maakt de omgeving bewust van de omvang van de problematiek van laaggeletterdheid.

Pilot

Er worden nu twee pilotafleveringen gemaakt, deze worden eerst op Omroep Tilburg getoond. Bij succes hopen we dat er meer afleveringen gemaakt kunnen worden. Plaatselijke iconen Benno en Ferry van de Zaande (zie foto) zijn onderdeel van de afleveringen. Zij zijn bekend bij de doelgroep en we hopen natuurlijk dat zij kijkers trekken.

De afleveringen zijn ook beschikbaar voor andere lokale omroepen en Omroep Brabant is benaderd.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (april 2020). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Naar overzicht Actueel en Blogs >>