03 februari 2020

Magazine: Impact door méér lezen en leesplezier

Ieder kind een lezer! Een uitdaging voor bibliotheken, onderwijs, kinderopvang en Cubiss om samen dit doel te bereiken. Lezen is essentieel voor leren op school. Want wie -met plezier- kan lezen, doet mee in onze steeds meer geletterde en multimediale maatschappij. Wie goed leest en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich goed ontwikkelen. Én het is leuk!

Met het provinciale Brabantse netwerkproject Innovatie van de Educatieve Functie werken we samen met de Brabantse bibliotheken aan leesbevordering en leesplezier onder jeugd en jongeren.

In ons nieuwe magazine Impact door méér lezen en leesplezier vertellen we over activiteiten en resultaten uit 2019, aan de hand van cijfers en verhalen. Een mooi overzicht. En een goeie basis om op door te pakken in 2020 en daarna!

Veel lees- én kijkplezier! 

Team Innovatie van de educatieve functie

 

logobrabant.png

Meer weten?
Neem contact op met: